15:08 / 03.08.2020

Radomscy Terytorialsi W HOŁDZIE POWSTAŃCOM.


Żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu upamiętnili 76. rocznicę Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 21.00, gdzie  w blasku pochodni złożyli wieńce i zapalili znicze w miejscach pamięci, w siedmiu miastach powiatowych swojego Stałego Rejonu Odpowiedzialności

Podniosłe, pełne powagi i zadumy uroczystości odbyły się w Białobrzegach przy Pomniku Armii Krajowej, w Kozienicach przy Pomniku Niepodległości, w Lipsku przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu parafialnym, w Przysusze przy Pomniku Orła Białego w Skrzyńsku, w Radomiu przy Pomniku Armii Krajowej, w Szydłowcu przy Pomniku AK i WiN oraz w Zwoleniu przy Pomniku Ofiar Faszyzmu - Ścianie Straceń.- Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jako kontynuatorzy tradycji Armii Krajowej w sposób szczególny na ziemi radomskiej, uczcili pamięć bohaterów, również ludności cywilnej, która w tak dramatycznych okolicznościach poświęciła swoje życie. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele garnizonowym w Radomiu oraz wieczorem, o jednej godzinie, pod pomnikami we wszystkich miastach powiatowych regionu radomskiego. Przykład powstańców to dla nas lekcja patriotyzmu, a my, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, bardzo poczuwamy się do pielęgnowania wartości, takich jak patriotyzm i pamięć o naszych bohaterach. Pragnę podziękować również wszystkim instytucjom i osobom, które wspólnie z nami oddały hołd ofiarom powstania warszawskiego - mówi podpułkownik Łukasz Baranowski, dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty (Wojsk Obrony Terytorialnej) w Radomiu.Powstanie Warszawskie wybuchło 1. sierpnia 1944 roku. Zryw ten został zorganizowany przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie. W czasie walk zginęło niemal 20 tysięcy powstańców, a drugie tyle zostało rannych. Jednak to straty wśród ludności cywilnej były najbardziej przerażające. Podczas powstania zginęło około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Kolejnych pół miliona zostało wypędzonych ze stolicy.  Po upadku powstania wojska niemieckie zrównały z ziemią niemal całą Warszawę.