21:01 / 18.01.2022

Radomscy terytorialsi podsumowują 2021 rok
To był bardzo pracowity rok dla żołnierzy z Radomia. Od początku pandemi Covid-19 cały czas byli zaangażowani w walkę z wirusem, a jednocześnie ciągle podnosili swoje umiejętności ogólnowojskowe poprzez intensywne szkolenia.  

Nowy dowodzący i wymagające szkolenia

Na początku roku, żołnierze powitali nowo dowodzącego – mjr Artura Wasilewskiego, który ogromny nacisk kładzie na szkolenia rotacyjne oraz kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności terytorialsów.  

Dlatego właśnie miniony rok upłynął pod znakiem wielu intensywnych szkoleń. Wśród nich można wymienić ćwiczenia rotacyjne na zbiorniku wodnym w Wólce Domaniowskiej, przeprawa przez rzekę Pilicę w Białobrzegach czy marsz kondycyjny z pełnym wyposażeniem w Dąbrowie Kozłowskiej. Ponadto radomscy terytorialsi mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje, dzięki kursom takim jak m.in.: kurs KPP, kurs medycyny pola walki, kurs opieki nad pacjentem leżącym, kurs saperski, szkolenie UTM, szkolenie doskonalące z walki w bliskim kontakcie, kurs przeszkolenia operatorów do poziomu instruktora moździerzy, bardzo ważne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi "Myszołów". W operacji “Silne Wsparcie” żołnierze z Radomia na granicy polsko-białoruskiej realizowali całodobowo zadania w pasie przygranicznym. Terytorialsi stanowili wsparcie dla Straży Granicznej, Policji i Wojsk Operacyjnych.  

Na pierwszej linii

Działania przeciwpandemiczne zostały ukierunkowane na udzielanie wsparcia placówkom medycznym oraz podmiotom administracji publicznej. Żołnierze prowadzili: Mobilny Punkt Wymazowy - pobrano blisko 10000 wymazów, Powszechny Punkt Szczepień przy ul. Dębowej, na którym zaszczepiono 10483 osób i ul. Bluszczowej, gdzie zaszczepiono 9048 osób. Nieoceniona okazała się również pomoc w szpitalach w Radomiu, Kozienicach, Pionkach i Przysusze oraz wsparcie Policji.
To tylko niektóre przedsięwzięcia, w których było zaangażowanych każdego dnia kilkudziesięciu terytorialsów.  

Żołnierze z 62 BLP w 2021 roku byli odpowiedzialni za dystrybucję maseczek ochronnych w 7 punktach w Radomiu oraz w Zwoleniu. Oprócz tego ich zadaniem było dostarczenie środków ochrony indywidualnej do przychodni, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do szpitali w Radomiu, Przysusze, Lipsku oraz Pionkach. Ważnym elementem walki z pandemia Covid-19 była dekontaminacja II Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Akcje pomocowe to również nierozłączny element funkcjonowania Batalionu: wielkotonażone transporty żywności przekazywane z Radomskiego Banku Żywności do gmin i powiatów, pomoc kombatantom i osobom starszym na terenie stałego rejonu odpowiedzialności, wizyta Mikołaja zorganizowana dla dzieci z domów dziecka, akcja "Paczka dla bohatera" czy zbiórka pokarmów i kocy dla Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.  

161 litrów krwi

Kolejnym ważnym aspektem jest regularne wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, gdzie zapotrzebowania na krew i jej składniki nigdy nie spada. Łącznie, żołnierze z radomskiego batalionu oddali w 2021 roku 161,12 litrów krwi i jej składników.

Nie zapominamy o bohaterach

Ponadto żołnierze regularnie biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych wystawiając poczty sztandarowe oraz warty honorowe. Dbają o mogiły poległych podczas I i II Wojny Światowej, są również odpowiedzialni za "Cmentarz Lotników" przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Dla kandydatów

Promocje WOT to kolejny sukces radomskich terytorialsów. Na spotkaniach informacyjnych można było spotkać rekruterów, którzy opowiadali na czym polega służba w WOT, jakie dokumenty należy złożyć, żeby dostać się do formacji oraz pomagali przy ich wypełnieniu.  

Terytorialsi mają za sobą pracowity rok. Mamy nadzieję, że 2022 będzie równie bogaty w kursy i szkolenia i wszyscy będziemy mogli odpocząć od działań przeciwpandemicznych dzięki poprawie sytuacji w kraju i na świecie.