20:06 / 19.06.2019

RADOMSCY TERYTORIALSI ODDAJĄ KREW

©Obiektywnie.info.pl # 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu


W 62 Batalionie Lekkiej Piechoty w Radomiu trwa akcja oddawania krwi. Żołnierze Batalionu, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddają krew w ramach ogólnopolskiej akcji „Krwioobieg Terytorialsa”. 

Akcja zbierania krwi rozpoczęła się 4 lutego i potrwa do września tego roku. ©Obiektywnie.info.pl62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu

Do RCKiK w Radomiu zgłosiło się ponad 180 osoby, które łącznie oddały:
• 62100 ml krwi pełnej,
• 5400 ml osocza,
• 5500 ml płytek.
Daje to blisko 73000 ml czyli siedemdziesiąt trzy litrów krwi, bezcennego leku.


©Obiektywnie.info.pl # 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu

Dodatkowo, wspólnie z 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego zorganizowaliśmy stacjonarną akcję oddawania krwi na terenie radomskiego batalionu, w której liczny udział wzięli zarówno żołnierze zawodowi batalionu, jak również żołnierze OT pełniący Terytorialną służbę Wojskową w 62 blp. Podczas tej jednodniowej akcji oddano blisko 8 litrów.


©Obiektywnie.info.pl # 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu

Jest to pierwsza akcja zbiórki krwi w naszym batalionie. Tak duży wynik to zasługa nie tylko naszych żołnierzy WOT, ale także sympatyków naszej formacji, którzy wspólne z żołnierzami, a często za ich namową przyłączyli się do tej zbiórki.
- Cyklicznie, w 62 Batalionie Lekkiej Piechoty w Radomiu, realizujemy zaszczytną akcję oddawania krwi „Krwioobieg Terytorialsa”.W ten sposób systematycznie i w sposób ciągły realizujemy naszą misję, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, w myśl motta formacji „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”! Żołnierze oddają cząstkę siebie dla społeczeństwa, do którego ratowania zostali powołani, w postaci krwi, która jest potrzebna do ratowania życia ludzkiego – podsumowuje pierwszy okres trwania akcji.


©Obiektywnie.info.pl # 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu

Dowódca 62blp w Radomiu ppłk Łukasz Baranowski - Wyrażam wielki szacunek dla żołnierzy radomskiego batalionu, którzy tak chwalebnie zapisują się w kartach krótkiej historii 62 blp – dodaje dowódca.