08:03 / 26.03.2019

Radomscy TERYTORIALSI na poligonie w Wędrzynie.

©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Od 16.03.2019 w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie trwa szkolenie podstawowe i wyrównawcze żołnierzy ochotników 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

To pierwsze w tym roku wcielenie w 6MBOT, realizowane przez 62 Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu. Łącznie szeregi mazowieckiej brygady zasiliło 190 żołnierzy.
Po procesie przyjęcia i pobraniu wyposażenia, żołnierze – ochotnicy udali się na poligon w Wędrzynie, gdzie pod czujnym okiem, bardzo dobrze wyszkolonej kadry instruktorskiej zdobywają pierwsze żołnierskie szlify. Od wczesnych godzin porannych, na pasach taktycznych podnoszą swoją wiedzę z zakresu taktyki, topografii, sposobów przetrwania w trudnych warunkach itp. Natomiast na strzelnicy, po raz pierwszy w życiu, uczestniczą w szkoleniu strzeleckim, używając do tego celu najnowocześniejszy sprzęt będący na wyposażeniu naszej armii, jakim jest MSBS „Grot”. Popołudniami żołnierze – ochotnicy nie mają czasu na odpoczynek i regenerację, gdyż spędzają długie minuty a nawet godziny na placu musztry, gdzie z  zaangażowaniem przygotowują się do uroczystej przysięgi.


©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dla ochotników to sprawdzian kondycji, wytrwałości, ale też motywacji. Szkolenie zakończy się 31 marca br., o godz. 12.00, kiedy to żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową na Placu Corazziego w Radomiu, na którą gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu. Nowo zaprzysiężeni żołnierze zasilą szeregi wszystkich czterech batalionów lekkiej piechoty wchodzących w skład 6 MBOT. ©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Równolegle do szkolenia podstawowego trwa szkolenie wyrównawcze. To szkolenie przewidziane jest dla osób, które mają już za sobą przeszłość wojskową. Szkolenie to pomaga zapoznać się z nowym sprzętem i wyposażeniem będącym na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla wielu żołnierzy jest to kolosalny przeskok technologiczny, gdyż swoje przygodę z wojskiem rozpoczynali, kiedy w wojsku królowały przysłowiowe „kałachy” i maski „słonie”. Wymaga to od żołnierzy zmiany nawyków, i praktycznie od nowa nauki prawidłowej pracy na sprzęcie, czynności manualnych na broni itp. To także czas i miejsce na pierwsze zapoznanie z taktyką Wojsk Obrony Terytorialnej, a także wymaganiami jakimi stawia im ochotnicza służba w WOT

©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

- Podczas „szesnastki”, którą nasi Terytorialsi realizują w oparciu o obiekty poligonowe w OSPWL Wędrzyn, ochotnicy uczą się przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, udzielania pierwszej pomocy, topografii. Bardzo ważną częścią szkolenia są zajęcia z taktyki, które scalają całą wiedzę podstawową Terytorialsa – mówi Dowódca 62 blp i jednocześnie Dowódca Zgrupowania Poligonowego ppłk Łukasz Baranowski.
- Szkolenie kończy tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wiedzy i umiejętności, jakie ochotnicy nabyli podczas „szesnastki”. Zwieńczeniem szkolenia podstawowego jest przysięga wojskowa - dodaje ppłk Baranowski.


©6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

- Widać duży poziom świadomości i zaangażowanie wśród nowo wcielonych żołnierzy, którzy podczas rozmów osobistych podkreślają swój patriotyzm i miłość do ojczyzny, a także zrozumienie potrzeby wspierania lokalnych społeczności z których się wywodzą. Również żołnierze odbywający szkolenie wyrównawcze, szybko adaptują się do nowych warunków służby, a także mentalnie przestawiają się z służby zasadniczej na służbę ochotniczą. Obserwując ich postępy i zapał w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, w wielu widzę duży potencjał na objęcie w najbliższym czasie stanowisk dowódczych, np. dowódców sekcji – podkreśla Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Grzegorz Kaliciak, który na poligonie osobiście nadzoruje postępy w szkoleniu żołnierzy. 

Warto podkreślić, że „szesnastka” i „ósemka” to dopiero początek szkoleń Terytorialsów. Cały proces szkoleniowy trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe i rodzinne ze służbą w wojsku.