14:06 / 26.06.2020

RADOM ARTE - Przy Teatrze Powszechnym w Radomiu powstała Fundacja dla kultury.

©ObiektywnieTV Adam Dziedzic

W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie informujące o powstaniu Fundacji RADOM ARTE.
Spotkanie poprowadziła Małgorzata Potocka, Dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu.


©ObiektywnieTV Adam Dziedzic

Fundacja powstała z inspiracji Małgorzaty Potockiej, która od grudnia 2019 roku zabiega o pozyskanie fundatorów. Idea powstania w łódzkim Teatrze Nowym, którego dyrektor Pan Krzysztof Dudek w raz z Prezesem Łódzkiej Izby Handlowej Panem Michałem Haze powołali do życia Fundację "LodzArte". 


©ObiektywnieTV Adam Dziedzic

Już po pierwszym spotkaniu z udziałem radomskich przedsiębiorców pojawiła się aktywna grupa sympatyków tej inicjatywy.

W dniu 4 czerwca br. przedstawiciele organizacji skupiających radomskich przedsiębiorców powołali do życia Fundację "Radom Arte"

Akt założycielski Fundacji podpisali Pan Łukasz Białczak, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Pan Maciej Owczarek Prezes Zarządu Business Centre Sp. z o.o. w Warszawie.

Kilka dni później powołana została Rada Fundacji w składzie: Janusz Trojanowski - Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o. w Radomiu, Łukasz Białczak, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej w Radomiu, Małgorzata Potocka, Dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu, Izabela Seweryn, Kanclerz Radomskiej Loży Business Centre Club, Andrzej Strzelczyk, Prezes Zarządu PMP w Radomiu. Prezesem Zarządu Fundacji został Pan Sebastian Klochowicz.

Po ukonstytuowaniu się Rady Fundacji oraz powołaniu Zarządu, wszystkie niezbędne dokumenty rejestrowe zostały przekazane do KRS. 

Obecnie trwają prace nad identyfikacją wizualną oraz stroną internetową, których zaprojektowanie powierzono firmie Noble Brand reprezentowanej przez właścicielkę Panią Annę Słopiecką.


©ObiektywnieTV Adam Dziedzic

Rada Fundacji oraz Zarząd określiły główne osie problemowe, wokół  których będzie realizowany plan działania Fundacji na najbliższy rok. Dziś wiemy już, że pierwsze działania fundacji związane będą ze współorganizowaniem wydarzeń dotyczących XIV Międzynarodowemu Festiwalowi Gombrowiczowskiemu. W planach jest również organizacja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Poetów im. Ewy Adamskiej.

"... W przekonaniu o konieczności realnego i praktycznego wpływu na kształt i jakość życia kulturalnego mieszkańców Radomia oraz w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, dwie radomskie organizacje przedsiębiorców Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Business Center Club, która w ramach swojej działalności stworzyła strukturę Regionalną BCC Lożę Radomską Business Centre Club wyrażają wolę ustanowienia Fundacji, której celem będzie wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz działalności twórców i instytucji kultury z Radomia i okolic. Utworzona Fundacja swoją misję realizować będzie z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji i subwencji, dobrowolnych darowizn dokonywanych przez członków naszych organizacji przedsiębiorców oraz wsparcia innych darczyńców."