15:12 / 22.12.2020

Przypominamy o konkursie pt. RODZINNY BOHATER organizowanym przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu


Muzeum Regionalne w Zwoleniu ogłosiło Konkurs pt.- Historia w mojej rodzinie: BOHATER. W każdej rodzinie znajdzie się ktoś, kto dokonał (nie)zwykłych rzeczy...

Organizator 
Muzeum Regionalne w Zwoleniu.
Patronat honorowy
-Starosta Zwoleński
-Burmistrz Zwolenia
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie “Historia w mojej rodzinie: BOHATER”, organizowanego przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu.Tematem konkursu jest praca plastyczna lub multimedialna, w której uczestnicy zaprezentują wybraną postać z grona swojej rodziny, która ich zdaniem zasługuje na miano bohatera, ze względu na szczególne zasługi lub godne naśladowania działania i postawy. Bardzo ważne jest, aby pokazać w jaki sposób dana osoba przysłużyła się lokalnej społeczności.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zwoleńskiego. W zależności od reprezentowanej grupy wiekowej, uczestnicy mogą przygotować prace w formie kolażu, infografiki (kl. 6-8 SP) lub filmu (SPP).
UWAGA !!!
Aby wziąć udział w konkursie Muzeum Regionalne w Zwoleniu przedłużyło termin do 31 stycznia 2021 roku, prace należy przesłać na adres
 muzeumzwolen@gmail.com 
– skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz z klauzulą RODO oraz
– pracę konkursową w formacie wskazanym w Regulaminie konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Szczegóły i Regulamin Konkursu na stronie http://muzeum.zwolen.pl/

Regulamin zamieszczony jest również poniżej.