01:10 / 31.10.2019

Przedstawiciele 30 radomskich firm uczestniczyło w warsztatach LEAN MANAGEMENT zorganizowanych przez IP-H ZR.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Nie musisz się zmieniać.
Przetrwanie nie jest obowiązkowe.
                                   William Edwards Deming

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej była organizatorem pierwszych w Radomiu warsztatów dla właścicieli i zarządzających firmami pt. „Lean Management-Przemysł Przyszłości na Mazowszu”.

Warsztaty odbywały się w dniach 28-29 października br., które otworzył Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Łukasz Białczak, witając przedstawicieli firm członkowskich oraz zaproszonych gości.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ponad 30 radomskich firmW pierwszym dniu szkolenia, który odbył się w nowoczesnej firmie Stalgast Radom Sp. z o.o.,  przy ul. Inwestycyjnej Michał Kukawka, Dyrektor Zakładu Stalgast Radom Sp. z o.o. opowiedział o udanym wprowadzeniu i funkcjonowaniu filozofii Lean na przykładzie radomskiej firmy Stalgast oraz przedstawił słuchaczom korzyści płynące dla jego firmy z funkcjonowania Lean.Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasadami filozofii Lean Manufacturing  oraz zarządzania procesowego, które ma znaczący wpływ na poprawę wydajności produkcji, cykli produkcyjnych i poszczególnych operacji oraz szybszą obsługę klienta.

W drugiej części szkolenia przedstawiciele firmy JL Consulting  zapoznali uczestników z podstawową wiedzą na temat zasad Lean Manufacturing oraz zarządzaniem procesowym.,W drugim dniu szkolenia uczestnicy spotkali się w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu na ul. Pułaskiego, Na spotkaniu przedstawiciele firmy JL Consulting omawiali  Narzędzia: PDCA, standaryzacji, 5S, nieustające doskonalenie, zarządzanie przez cele, procesy, właściciele i ich odpowiedzialności.
Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.Partnerami Wydarzenia byli:
Urząd Miasta Radomia,
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji,
Stalgast Radom Sp. z o.o.

Adam Dziedzic