11:11 / 02.11.2021

PROŚBA RED. A. MAŚLANKIEWICZA DO RÓWIEŚNIKÓW ECHA DNIA


1 grudnia, a więc za miesiąc, mającemu siedzibę  w Kielcach ,,Echu Dnia” stuknie 50 lat. 

Współorganizatorem ówczesnej popularnej popołudniówki był red. Andrzej Maślankiewicz, teraz pełniący funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

Podobnie, jak obecnie, Echo Dnia obsługiwało rozległy rynek prasowy obejmujący wówczas województwo kieleckie, w tym również ziemię radomską. 
Red. Andrzej Maślankiewicz poprosił również redakcję Obiektywnie.indo.pl o koleżeńską przysługę. 

Spełniamy ją, zamieszczając fotokopię strony „Echa Dnia” zapełnionej fotoreportażem prezentującym liczących sobie roczek rówieśników tej popołudniówki. Bohaterami tej publikacji byli: Ewa Monika Szymańska z Sandomierza. Paweł Gryza z Radomia, Andrzej Pastuszka z Ostrowca i Jacek, Paweł Zieliński z Kielc.

Red. Andrzej Maślankiewicz wierzy, że bohaterowie ówczesnej publikacji, obecnie już pięćdziesięciolatkowie, dowiedzą się o  prośbie jej autora i zatelefonują na jego komórkę, nr 601 219 764.