23:10 / 06.10.2022

Promocja najnowszego wydawnictwa Macieja Bujanowicza pt. PUNKT WYJŚCIA.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 06 października 2022 Maciej Bujanowicz poeta, redaktor naczelny czasopisma artystyczno-naukowego "PoWieki", student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. spotkał się z czytelnikami w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Podczas spotkania odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa Macieja Bujanowicza pt: "Punkt wyjścia"Tom „Punkt wyjścia” zawiera 30 wierszy opisujących niepewną intelektualnie, duchowo i emocjonalnie sytuację młodego wrażliwego człowieka na tle pejzażu współczesnej Polski, Europy i świata.

Spotkanie autorskie z młodym poetą, radomianinem poprowadził Adrian Szary.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Maciej Bujanowicz to poeta, redaktor naczelny czasopisma artystyczno-naukowego "PoWieki", student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim­ w Krakowie.­ Członek­ Koła Młodych­ w krakowskim­ oddziale­ ­Stowarzyszenia­ Pisarzy­ Polskich.­ Wydał Synkretyzm nocy (2016), Reloveution (2017), Łazarz (2018). Laureat wielu ogólnopolskich­ konkursów poetyckich.­ Publikował­ m.in.­ w Czasie literatury, Tekstualiach, Akancie, Nestorze, Polskim Kulturalnym Podziemiu.­ Interesuje­ się antropologią kulturową,­ w szczególności podmiotem, granicą­ pomiędzy­ człowiekiem zwierzęciem-­maszyną, a także­ poezją pokolenia­ „bruLionu”­ i architekturą wnętrz.­
Jego­ ulubiony obraz­ to­ Pan z Gramofonem Marka Włodarskiego. 
 Zapraszamy na wywiad z Maciejem Bujanowiczem, który przeprowadzony został w studiu ObiektywnieTV z cyklu LudziePasjeSukcesy pt. ŁAZIARZ"

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV