12:03 / 01.03.2022

POMOC DLA UKRAINY - Posiedzenie IPHZR, Starostwo Powiatowe w Radomiu, UM Radomia i BCC Loża Radomska Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej z ogromną obawą śledzi doniesienia z Ukrainy,  która niestety od sześciu dni jest obiektem stałych ataków wojsk rosyjskich.

W dniu wczorajszym tj. 28 lutego 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu IPHZR, którego uczestnicy wyrazili  głęboką solidarność ze społeczeństwem Ukrainy oraz zadeklarowali pełną gotowość do współdziałania z urzędami i instytucjami naszego regionu, które angażują się w pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z obecną sytuacją w Ukrainie.

Zaplanowane zostało kolejne posiedzenie Zarządu Izby, tym razem z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Miasta Radomia i BCC Loża Radomska, podczas którego będziemy chcieli zdefiniować najpilniejsze aspekty pomocy dla Ukrainy, którą to pomoc mogą nieść solidarnie przedsiębiorcy z region radomskiego.

Chcielibyśmy poinformować, że przy Starostwie Powiatowym w Radomiu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu, zaczęło działać Powiatowe Centrum Koordynacji niosące pomoc  osobom potrzebującym z Ukrainy.
 
Wśród zadań PCK jest m.in. stworzenie listy potencjalnych kwater dla uchodźców i wspieranie zbiórki darów, a także transport na granicę polsko-ukraińską. Szczegółowe informacje na temat PCK dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem: https://www.powiatradomski.pl  

 Na prośbę Powiatowego Centrum Koordynacji  zwracamy się do Państwa – członków IPHZR i zaprzyjaźnionych firm  z prośbą o informację, czy dysponujecie Państwo lub macie wiedzę o wolnych powierzchniach magazynowych w Radomiu lub okolicach, które mogłyby posłużyć jako miejsca składowania niezbędnych artykułów, które następnie będą dystrybuowane do potrzebujących w Polsce, ale również i za granicą.  Jest to w tej chwili jedna z najpilniejszych potrzeb PCK.  Informację o wolnych powierzchniach magazynowych prosimy przesyłać na adres e-mail: izba@radomskibiznes.pl .                                             

 O dalszych działaniach związanych z niesieniem pomocy Ukrainie, będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Urszula Miśkiewicz
Dyrektor Biura