23:05 / 23.05.2020

Podsumowanie ZWOLEŃSKIEGO FESTIWALU SŁOWA 2020 o Pióro Jana Kochanowskiego - ONLINE

©DOM KULTURY W ZWOLENIU

W Domu Kultury w Zwoleniu podsumowano Regionalny Przegląd Kultury Żywego Słowa pn. „Zwoleński Festiwal Słowa 2020” o Pióro Jana Kochanowskiego - ONLINE, podsumowanie odbyło się w dniu 18 maja NA ŻYWO 

W dniach 16-18 maja 2020 roku odbył się w wersji zdalnej pierwszy ZWOLEŃSKI Festiwal Słowa o Pióro Jana Kochanowskiego pod patronatem Burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy, zorganizowany przez Dom Kultury w Zwoleniu..
 W ZWOLEŃSKIM FESTIWALU SŁOWA  prezentowali swoje umiejętności recytatorskie 31 uczestników  (dzieci i młodzieży) w następujących kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkól podstawowych, klasy VII-VIII szkół podstawowych,  szkoły ponadpodstawowe i dorośli.

Zgłoszenia były przyjmowane do 15 maja 2020. Uczestnicy wysyłali swoje nagranie prezentacji na maila: 

dkzwolen@gmail.com

 Koordynatorem i pomysłodawcą „Zwoleńskiego Festiwalu Słowa 2020” o Pióro Jana Kochanowskiego - ONLINE był BARTOSZ PIETRZYK.

Jury w składzie: Sebastian Dudzik, Agnieszka Bielecka Ewa Bulzacka, po intensywnych naradach przyznało następujące nagrody:


W kategorii PRZEDSZKOLAI miejsce - Hubert Fiałkowski, Radom

II miejsce - Maja Kalbarczyk, Tczów

III miejsce - Maja Borzęcka, Zwoleń


W kategorii KLASY I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI- miejsce - Szymon Wilk, Lublin

II- miejsce - Julia Winiarska, Gózd

III- miejsce - Nikola Molęda, Policzna


W kategorii KLASY IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI miejsce - Antonina Muniak, Policzna

II miejsce - Lena Dąbrowska, Przyłęk

III miejsce - Maja Sokołowska, Przyłęk


W kategorii KLASY VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI miejsce - Zuzanna Sałek, Policzna

II miejsce - Anna Gniadkowska, Zwoleń

III miejsce - Kacper Mućko, Warszawa


W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE I DOROŚLI

I miejsce - Małgorzata Grabara, Zwoleń

II miejsce - Julia Pęksyk, Zwoleń

III miejsce - Katarzyna Makuch, Zwoleń


NAGRODA GRAND PRIX KONKURSU PRZYZNANO DLA PANI URSZULI ADAMIECWszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci zaś otrzymali nagrody i statuetki ufundowane przez Burmistrza Zwolenia, Dom Kultury w Zwoleniu i Muzeum Jana Kochanowskiego w  Czarnolesie.


JURY:


Sebastian Dudzik – wokalista, dyrygent, nauczyciel śpiewu. Założyciel i dyrektor artystyczny szkoły Warsaw Stage Academy, w której prowadzi zajęcia m.in. z emisji głosu i interpretacji piosenki. Magister sztuki, ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewicz w Łodzi. Jest laureatem wielu festiwali wokalnych o zasięgu ogólnopolskim, w tym Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Koszalinie. Wcielał się w role wokalne w musicalu „Exodus” w katowickim Spodku oraz w musicalu „Karol” w Tauron Arenie w Krakowie, towarzysząc na scenie m.in. Annie Wyszkoni, Agnieszce Kaczorowskiej i Jackowi Kawalcowi. Jest ponadto wokalistą sesyjnym, wspierającym innych artystów w nagraniach studyjnych i występach telewizyjnych, m.in. w programach „Jaka to melodia”, „Mam talent” czy konkursie Eurowizji.


Agnieszka Bielecka - absolwentka wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Kształciła się pod okiem Pawła Miśkiewicza, Jana Peszka, Grzegorza Mielczarka, Beaty Fudalej, Doroty Segdy i wielu innych znakomitych pedagogów.Ma na swoim koncie udział w licznych projektach reżyserskich, m.in Płatonow Antoniego Czechowa w reżyserii Judyty Berłowskiej z nagrodą Grand Prix na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, etiudy KRAKÓW–DONIECK w reżyserii Aleksandry Skorupy, pod opieką pedagogiczną Krystiana Lupy.

Projekty z jej udziałem był prezentowane na wielu festiwalach teatralnych m.in Opera Know How w Poznaniu, Kontestacje w Lublinie, Obserwatorium Artystycznego Entree w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatalnych SETKÁNÍ/ENCOUNTER w Brnie, Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska.
Laureatka i finalistka festiwali piosenki m.in "Pamiętajmy o Osieckiej", Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich Pejzaż bez Ciebie, Ogólnopolskiego Festiwal Jeremiego Przybory Stacja Kutno.Ewa Bulzacka -Wieloletni instruktor teatralny Domu Kultury w Zwoleniu. Od 15 lat pracuje z grupami dzieci i młodzieży rozwijając umiejętności aktorskie i recytatorskie u swoich podopiecznych i aktywizując ich do twórczych działań. Ma na swoim koncie ponad 25 wyreżyserowanych spektakli łączących różne techniki teatralne. Jej dokonania były wielokrotnie nagradzane na teatralnych przeglądach festiwalach dziecięcych i młodzieżowych oraz konkursach recytatorskich.