20:02 / 09.02.2018

PO RAZ PIERWSZY SPEKTAKL. JAKI TAKI NA ZIEMI RADOMSKIEJ - TEATR PUPPETTERRA WYSTĄPI W ZWOLENIU I LIPSKU

© Marzena Arciszewska, Sosina Sosnowska, Żaneta Górska,

Teatr Puppetterra z Łodzi, wystąpi w Zwoleniu i Lipsku ze spektaklem pt. „Jaki Taki” w reżyserii Jarosława Figury (powstałym w łódzkim Teatrze Lalek Arlekin).

Logo Teatru PUPPETTERRA

ZAPRASZAMY do Zwolenia i Lipska na spektakl pt. "JAKI TAKI".
 
- w Domu Kultury w Zwoleniu
16 lutego o godz. 10.00 i 12.00 dla uczniów zwoleńskich szkół.

17 lutego o godz. 17.00 dla mieszkańców Miasta i Gminy.
(Dom Kultury w Zwoleniu informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem prosi o indywidualną rezerwację nieodpłatnych biletów telefonicznie, e-mailowo lub osobiście). tel. 48 676 27 85

- w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku 
- 19 lutego  o godz. 12.00 i 17.00 

 - Po spektaklach spotkania z aktorami (Jarosławem Figurą i Kamilem Witaszakiem,
a także lalką Vladimira Zakharova (tylko 2 w Europie, a kilkanaście na świecie).

autorski spektakl  Jarosława Figury
reżyseria: Jarosław Figura
muzyka: Julia Owczarek
ruch sceniczny: Ilona Gumowska
głos matki: Katarzyna Stanisz
występują: Kamil Witaszak i Jarosław Figura a także lalka Vladimira Zakhanova (tylko kilkanaście na świecie, a dwie w Europie)

Premiera odbyła się  8 października 2016 r. w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi.

JAKI TAKI
-
to spektakl o złożonych relacjach głównego bohatera z własnym ojcem , matką i licznymi kobietami, które spotkał na swojej drodze. O niemożności pełnego spełnienia w życiu. Być może nastąpi ono dopiero w kontakcie z szerokopojętym Bogiem, którego szuka. W tych poszukiwaniach, za każdym razem przeszkadza jakaś demoniczna siła, niszcząca międzyludzkie kontakty. Wrzucająca człowieka w szereg uzależnień. Przedstawienie oparte na faktach z życia występującego aktora.

© Marzena Arciszewska   Jarosław Figura  & Kamil Witaszak    spektakl pt. JAKI TAKI"

JAKI TAKI jest, wciąż pyta i błądząc w życiu, szuka odpowiedzi. Jak żyć i po co? Potrafi czuć i myśleć, a ciągle ulega – pokusom świata. Skąd przybyliśmy? Kim jesteśmy? I dokąd zmierzamy? Każdy z nas chciałby wiedzieć. Każdy JakiTaki. To niezbędny warunek do poczucia szczęścia. Ukrytego głęboko, we wnętrzu człowieka. Wnętrze ludzkie - wielka tajemnica. Raz nienawidzi, innym razem kocha. Dlaczego tak się dzieje? Nikt do końca nie wie. Wszyscy czuliby szczęście poznając odpowiedź. Ale najpierw, by je poczuć, trzeba się oczyścić. Wyrzucić z siebie to wszystko, co boli. Usłyszeć szepty naszego sumienia. Albo zagłuszyć. Mamy wolny wybór. Wtedy szczęście, po chwili, smakuje inaczej.

© Żaneta Górska,  spektakl pt. JAKI TAKI"
Jarosław Figura
– od 25 lat aktor i dyrektor techniczny Sceny Plastycznej KUL, absolwent filologii polskiej UMCS w Lublinie i Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST we Wrocławiu. Zrealizował kilkanaście spektakli premierowych Leszka Mądzika; zagrał w ponad 2000 przedstawień Sceny Plastycznej, na scenach większości krajów europejskich, a także m. in. w Australii, Kanadzie, USA, Meksyku, Brazylii, Peru, Indiach, Egipcie, Iranie, Libanie i Syrii. Reżyser i scenograf; kilkanaście spektakli autorskich i wystaw – m.in. w Muzeum Narodowym w Kielcach; w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera; reżyseria światła w OPT Gardzienice.

Jarosław Figura – for 25 years actor and technical director of the “Artistic Scene” at KUL(Scena Plastyczna), graduate of the Polish studies at UMCS in Lublin and  postgraduate Children and Youth Theatre’s Direction studies at PWST in Wrocław.  Carried out a dozen of Leszek Mądzik’s premier shows; performed in over 2000 shows of the “Artistic Scene”, at the stages of most of the European countries, but also in Australia, Canada, USA, Mexico, Brazil, Peru, India, Egypt, Iran, Lebanon and Syria. Director and stage designer; dozen of his own shows and exhibitions – i.a. at the National Museum in Kielce; as part of the V International Festival “Following I,B. Singer’s traces”; light design in OPT Gardzienice.
© Marzena Arciszewska    Jarosław Figura

Kamil Witaszak
– aktor, performer, tancerz; absolwent PWST we Wrocławiu (2010 r.); na co dzień związany z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi; pracował w teatrze lalkowym w Cieszynie (Tesinskie Divadlo), w Cyrku Ocelot; czynnie zajmuje się tańcem kontakt – improwizacja; zaczynał przygodę z teatrem w teatrze ulicznym (Teatr Wodzisławskiej Ulicy); współpracował z Teatrem Polskim i Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu.

Kamil Witaszak – actor, performer, dancer, graduate from PWST in Wrocław (2010); works at the Puppet Theatre Arlekin in Łódź; worked in the puppet theatre in Cieszyn (Tesinkie Divadlo), in the Ocelot Circus; active participant of the dance contact-improvisation technique; his theatre adventure began in the street theatre (The Theatre of Wodzisław’s Street); cooperated with the Polish Theatre and The Musical Theatre “Capitol” in Wrocław.

© Marzena Arciszewska   Kamil Witaszak