14:10 / 01.10.2018

PIKNIK PARTYZANCKI w Muzeum Wsi Radomskiej.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 30 września 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się plenerowe widowisko historyczne poświęcone Batalionom Chłopskim.
Widowisko pt.: „Na rozkaz sumienia!” - czyli epopeja partyzancka przedstawione zostało w trzech aktach:


- atak na umocniony posterunek żandarmerii w Górkach Ciepielowskich (30 IX 1943 r.)


- brawurowy atak partyzantów „Ośki” na niemiecki sztab w Chwałowicach (28 lipca 1944 r.)


- walki oddziałów AK i BCh w obronie pacyfikowanych wsi północnej Kielecczyzny.

Widowisko otworzyła i powitała uczestników Ilona Jaroszek-Nowak - dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej a poprowadził Przemysław Bednarczyk - historyk, który podczas widowiska przedstawił także sylwetki lokalnych dowódców partyzanckich Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.


"Bataliony Chłopskie było drugie co do wielkości wojsko polski podziemnej. Te 160 tysięcy ludzi, to był kwiat młodzieży wiejskiej i absolutnie ich wkład w walkę o niepodległość, ich poświęcenie, wymaga od nas tego, żebyśmy przekazywali pamięć, historię o Batalionach Chłopskich, kolejnym pokoleniom" - podkreślił Przemysław Bednarczyk.

Na zakończenie widowiska radomianie mogli porobić sobie zdjęcia z grupami rekonstrukcyjnymi, z niemieckim oddziałem zmotoryzowanym, z oddziałami Batalionów Chłopskich lub przy pojazdach z epoki.

Następnie w Amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej odbył się koncert grupy „LUSTRO” i wspólne śpiewanie partyzanckich szlagiery z płyty „Gloria Victis”.


Adam Dziedzic