19:04 / 24.04.2019

PERSPEKTYWY, SZANSE I WYZWANIA DLA BIZNESU 2019 - odbyła się Konferencja Biznesowa w Radomiu

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

24 kwietnia br. (środa) w  Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, odbyła się  KONFERENCJA BIZNESOWA organizowana przez: Radomską Lożę Business Centre Club, Miasto Radom, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic      Katarzyna Kalinowska Zastępca Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Na Konferencję zaprosili: Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA - Adam Kuśnierz, Kanclerz Loży Radomskiej Business Centre Club, W-ce Prezes Zarządu BCC - Izabela Seweryn.

Konferencję poprowadziła Anna Słopiecka - Sekretarz Loży Radomskiej Business Centre Club. 


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic   Anna Słopiecka - Sekretarz Loży Radomskiej Business Centre Club. 

Prelekcję na temat "Cała Polska Strefą - zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji" przedstawił Adam Kuśnierz, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Anna Turska, Wiceprezes Zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski omówiła temat dotyczący pt. "Restrykcyjność przepisów podatkowych a sytuacja przedsiębiorcy"

Natomiast Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu poruszyła temat "Wsparcie dla przedsiębiorców z Radomskiej Strefy Gospodarczej".


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic    (Fragment) Panel dyskusyjny 

Panel dyskusyjny na temat "Perspektywy, szanse i wyzwania dla biznesu 2019 poprowadziła Anna Turska, Wiceprezes Zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Do panelu zaprosiła Katarzynę Kalinowską, Zastępcę Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu, Dariusza Śliwowskiego - Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, Leszka Sikorę - Prezesa Zarządu ITM Poland Sp. z o.o,reprezentujący Lożę Radomską Business Centre Club oraz Witolda Michałka - Eksperta Business Centre Club.
Konferencja zakończyła się Networkingiem i poczęstunkiem.

Adam Dziedzic