11:02 / 22.02.2022

Otwarcie wystawy ZWOLENIANA - Historie w przedmiotach ukryte w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

20 lutego Muzeum Regionalne w Zwoleniu włączyło się w program obchodów 597 rocznicy nadania prawa miejskiego Zwoleniowi, zorganizowało galę wręczenia nagród laureatom II edycji konkursu “Historia w mojej rodzinie” oraz otwarcie wystawy “Zvoleniana. Historie w przedmiotach ukryte”.

W GALI udział brali: Stefan Bernaciak  Starosta Zwoleński, Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia, Kazimierz Jarosz Dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, Bogusława Jaworska - Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia a także uczestnicy konkursu, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Podczas GALI przystąpiono do wręczenia nagród dla laureatów oraz dyplomów i pamiątek dla wszystkich uczestników II edycji konkursu “Historia w mojej rodzinie”, zatytułowana “ARCHIWUM”.

Spośród autorów złożonych prac, komisja konkursowa wyłoniła laureatów. 

 NAGRODĘ GŁÓWNĄ zdobył Piotr Krzak, uczeń kl. VIII PSP w Przyłęku,
 PIERWSZE WYRÓŻNIENIE otrzymali bracia Piotr i Krystian Muszyńscy, uczniowie kl. VII PSP w Paciorkowej Woli,
 DRUGIE WYRÓŻNIENIE przyznano Marlenie Lesisz, uczennicy kl. VI PSP w Tczowie.
Organizator konkursu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, postanowił przyznać dwa WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORA dla:
Amelii Grzeszczyk, uczennicy kl. VI c PSP w Zwoleniu oraz
Julii Skubik, uczennicy kl. I a LO w Zwoleniu.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu Katarzyna Madejska podziękowała wszystkim uczestnikom i ich rodzinom za nadesłane materiały oraz za zaangażowanie w ich opracowanie.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Następnie wszyscy przybyli udali się do zwiedzenia wystawy "Zvoleniana. Historie w przedmiotach ukryte" w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

Obiektywnie.info.pl zaprasza na stronę