19:03 / 11.03.2018

ODWAGA BYCIA SOBĄ. MAGDALENA MROCZEK I JEJ GOŚCIE W HOTELU KARO.

©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

 09 marca (piątek), w KARO Mleczków k. Radomia, odbyło się pierwsze z siedmiu spotkań pt.

"ODWAGA BYCIA SOBĄ!"


Przybyłych gości powitała organizatorka i prowadząca spotkanie Magdalena Mroczek - trener pozytywnego życia, która w
kilku słowach wprowadziła przybyłych uczestników z tematyką spotkania."ODWAGA BYCIA SOBĄ".


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl    MAGDALENA MROCZEK

Choć spotkanie było adresowane do kobiet uczestniczyli również panowie.


Do pierwszej edycji wydarzenia zaproszono prelegentów: Joannę Majewską - Wróbel, Włodzimierza Wolskiego, Dr Zbigniewa Kupisa, Michała Czekaja. 

Włodzimierz Wolski - dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu podzielił się z uczestnikami: jak działa i komu taki ośrodek służy. Ustosunkował się do tytułu spotkania mówiąc: "Żeby być sobą muszą być spełnione dwa elementy. Pierwszy element dotyczący naszego życia zawodowego, drugi element życia osobistego. Te dwa elementy tworzą spółkę..."


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                 WŁODZIMIERZ  WOLSKI
 
Tematyką jaką poruszyła Pani Joanna Majewska Wróbel - psycholog specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz terapią par - Pracownia Psychologiczna Flow - to "współpraca z drugim człowiekiem. Jak bardzo potrzebny jest drugi człowiek w naszym życiu".


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl                    JOANNA MAJEWSKA-WRÓBEL

Dr Zbigniew Kupis - ma 3 specjalizacje - chirurg, chirurg naczyniowy i angiolog, specjalizujący się również się tez w medycynie estetycznej opowiedział między innymi: jak odbywają się  zabiegi osocza bogatopłytkowego,  o wykorzystaniu komórek macierzystych w problemach bólowych. 


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl               Dr ZBIGNIEW KUPIS

Michał Czekaj - trener relacji i komunikacji natomiast przekazał przybyłym uczestnikom: jak przeżyć nasze życie by było szczęśliwe ?, jak dążyć do celu, żeby po drodze nie zgubić najbliższych?, jak żyć swoim życiem ?.


©Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl         MICHAŁ CZEKAJ

Szczególne podziękowania przekazuje za naszym pośrednictwem Magdalena Mroczek: W/w prelegentom oraz Anecie Stolarek z Biura Podróży Tui Radom Żeromskiego, Monice Gołąbek z Dastan Radom, ul Wernera - elegancka odzież męska, Ricie Kutkiewicz, Agacie Dzik. 


Patron medialny - Portal Obiektywnie.info.pl.

Adam Dziedzic