14:09 / 30.09.2018

Odbyło się uroczyste otwarcie kina ŚWIT w Zwoleniu.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 29 września 2018 roku w Zwoleniu nastąpiło uroczyste otwarcie kina Świt po modernizacji i rozbudowie zabytkowego budynku.

Galę poprowadził -  Stanisław Mąderek - reżyser, scenarzysta, twórca efektów specjalnych, aktor.


© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Na zaproszenie Bogusławy Jaworskiej - Burmistrz Zwolenia w uroczystej Gali uczestniczyli między innymi:  Bożenna Pacholczak - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego i  Zbigniew Gołąbek - Radny Województwa Mazowieckiego.  Samorządowcy powiatu na czele z Waldemarem Urbańskim - starostą zwoleńskim, Arkadiuszem Sulimą -  zastępcą starosty, Edytą Sulimą - Sekretarz powiatu Zwoleńskiego oraz samorządowcy miasta z Edwardem Rybakiem - Przewodniczącym Rady, Grzegorzem Molendowskim - zastępca burmistrza miasta Zwolenia, Mirosławem Chołujem - sekretarz miasta Zwolenia, Włodzimierzem Kabusem -  zastepca burmistrza Zwolenia, Iloną Jaroszek-Nowak - dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. - Tomasz Adamiec wójt gminy Policzna, Teresa Czesława Pancerz-Pyrka - wójt gminy Kazanów. Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury.

Uroczystego Otwarcia  Gali dokonała Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, - "Ogromnie się cieszę, osobiście również. Rozpoczyna swoją działalność ponownie kino Świt w nowej osłonie po remoncie". dodając "wychodzi na to, że ta przebudowa i oddanie do użytku po remoncie z biega się z bardzo ważną datą dla nas Polaków, że stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości"


Następnie powitała serdecznie przybyłych gości, jednocześnie poprosiła na scenę tych co najbardziej przyczynili się do realizacji przebudowy, by wspólnie uroczyście przystąpić do przecięcia wstęgi.© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Z unijnym wsparciem wykonano kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt , wsparciem finansowym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. - Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji - podkreślała na otwarciu Bogusława Jaworska -  Burmistrz Zwolenia.
© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic


W części artystycznej wystąpił Kwartet ProForma.© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W drugiej części nastąpił pokaz filmu Dywizjon 303.


W budynku kina ŚWIT wykonano wiele prac między innymi: rozbiórkę przybudówki, wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wzmocniono ścianę frontową, kompleksowe ocieplenie budynku wraz z wymianą okien i drzwi, nową elewację oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie kina w aranżację akustyczną, instalacje sanitarne i instalację gazową wraz z kotłownią i instalacją grzewczą, instalację wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne i teletechniczne nowoczesne oświetlenie sceny, system elektroakustyczny oraz system kinotechniki.
Kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt wykonano wsparciem finansowym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. - Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. 

Adam Dziedzic