10:05 / 17.05.2022

NIEDZIELA NA STAROPUŁAWSKIEJ - Najstarsza ulica Zwolenia ponownie tętniła życiem.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 15 maja 2022 r. na najstarszej ulicy Zwolenia,  Dom Kultury w Zwoleniu był organizatorem festynu pod nazwą "Niedziela na Staropuławskiej"

Najstarsza ulica Zwolenia po dwóch latach ponownie tętniła życiem. 
Wszystko za sprawą licznie przybyłych artystów ludowych, kapel i mieszkańców.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Od dnia 22 maja 2011roku, kiedy odbył się po raz pierwszy festyn pod nazwą "Niedziela na Staropuławskiej" imprezę przygotowują i prowadzą: Joanna Tęcza, Michał Tęcza.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Natalia Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu bardzo serdecznie przywitała między innymi:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

przybyłych mieszkańców Zwolenia, władze Zwolenia: Arkadiusza Sulimę – Burmistrza Zwolenia, Grzegorza Molendowskiego, Wiceburmistrza Zwolenia , Mirosława Chołuja, Sekretarza gminy Zwoleń oraz przyjezdnych gości z Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu:  Adolfa Krzemińskiego – regionalistę i Mariana Popisa – polonistę.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Powitała serdecznie zespoły ludowe, kapele ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich, śpiewaków instrumentalistów. Panią Ewę Kulińską - Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zwoleniu. 

Otwarcia dokonał Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Ludowa muzyka porywała do tańca, 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

a stoły wiejskie przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich zachęcały do degustacji przygotowanych potraw. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Swoje stoisko wystawiła  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu z ofertą promującą czytelnictwo.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Ulica Staropuławska w Zwoleniu
Według lustracji z 1567 roku ulica ta istniała pod nazwą Szewskiej. Na planie sytuacyjnym miasta Zwolenia z 1820 roku wykonanym przez Ignacego Ebertowskiego – Inżyniera Województwa Sandomierskiego istniała pod nazwą ulicy Krakowskiej. Dalej w 1876 roku na Planie Siedzib i ogrodów Posady Zwoleń Guberni Radomskiej, w Powiecie Kozienickim opracowan
ym przez B. Grochowickiego istniała jako ulica Puławska. W 1940 roku na planie miasta Zwolenia przed scaleniem ulica istnieje jako Storo-Puławska. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów źródłowych należy przyjąć, że ulica nazywana jako Staro Puławska po odzyskaniu (utraconych w 1869) praw miejskich czyli po 1925 roku. Natomiast w publikacji Z. Lesista „O Żydach Zwoleńskich i nie tylko” z 1990 roku autor w wykazie – „Zestawienie rodzin żydowskich zamieszkałych w Zwoleniu w 1940 roku” wymienił ulicę Staro Puławską. Według Planu Osiedli Miejskich w mieście Zwoleń pow. Zwoleński, woj. Kieleckie, pomiaru na gruncie dokonał wg południka magnetycznego w 1942 roku oraz plan sporządził w 1955 roku mierniczy – Prezes WRN Edward Kukiełka – Kielce istnieje ulica Staropuławska. Na ulicy tej zamieszkiwali do czasów II wojny światowej obok Polaków Żydzi, funkcjonowała tam w latach powojennych Poczta Polska, sklep żelazny, zakłady krawieckie.