20:11 / 06.11.2020

Nie żyje KRZYSZTOF MAŁEK długoletni pracownik Domu Kultury w Zwoleniu.

© archiwum ObiektywnieTV
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 listopada zmarł Krzysztof Małek długoletni pracownik Domu Kultury w Zwoleniu. 
Miał 60 lat. Aktywnie udzielał się także w życiu społecznym.

Od wielu lat współpracując z Domem Kultury w Zwoleniu mieliśmy możliwość spotykać się porozmawiać, pokazywać wydarzenia w którym uczestniczył Krzysztof.


© archiwum ObiektywnieTV

Krzysztof Małekcałe swoje życie związany był z kulturą, był pracownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury od 1981r. a następnie Domu Kultury w Zwoleniu. Był instruktorem teatru, recytacji, aktorem, recytatorem, reżyserem, scenografem, konferansjerem, współorganizatorem, pomysłodawcą i koordynatorem wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze. Prowadził zespoły teatralne, które zdobywały nagrody i wyróżnienia o randze ogólnopolskiej.


© Dom Kultury w Zwoleniu

Krzysztof od lat angażował się społecznie na rzecz miasta Zwolenia w organizacjach pozarządowych: Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Towarzystwa Kultury Teatralnej, był również członkiem Zespołu Gotardowie i autorem wydawnictwa pt. „100 LAT TEATRU AMATORSKIEGO W ZWOLENIU”. 


© archiwum ObiektywnieTV

Za wieloletnią pracę na rzecz kultury i szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury teatralnej otrzymał w 1981r. i 1990r. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki .W 1998r. został uhonorowany najwyższym odznaczeniem, odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej.

Pogrzeb Krzysztofa Małka odbędzie się 12 listopada (czwartek) 2020 r. godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w ZwoleniuZe względu na epidemię w pogrzebie Krzysztofa Małka będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób.
Pokój jego duszy.