22:02 / 13.02.2018

NARODZINY MIASTA ZWOLENIA i X lecie ZUTW.

©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl

W dniu 11 lutego 2018 w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zwoleniu odbyła się uroczystość związana z 593 Rocznicą Nadania Praw Miejskich Zwoleniowi i jubileusz 10 Lecia działalności Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość rozpoczęła się hejnałem miasta Zwolenia w wykonaniu sekcji trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miast Zwolenia.

©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       Hejnał Miasta Zwolenia

Następnie pięknym polonezem w wykonaniu jubilatów Grupy Zwoleniaki Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem Elżbiety Chachlowskiej.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       POLONEZ w wykonaniu ZUTW.

W części oficjalnej gości powitała Natalia Anna Wieczerzyńska – Dyrektor Domu Kultury, która przedstawiła program uroczystości mówiąc „Dzisiaj świętujemy inaugurację 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj, 593 Rocznice Nadania Praw Miejskich Zwoleniowi i jubileusz 10 lecia działalności Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, jednocześnie dodając „dzisiejszej uroczystości towarzyszyć będzie otwarcie wystawy prac grup: malarskiej i rękodzieła”.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       Natalia Anna Wieczerzyńska.

Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia w swoim wystąpieniu przedstawiła krótką historię miasta, podziękowała ZUTW oraz wręczyła wraz z Panem Pawłem Sobieszek – Przewodniczącym Rady Miejskiej Medale „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej” Barbarze Biskupskiej i Robertowi Kuklińskiemu. 

©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl     Nadanie medali "Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej"

Wręczenia medalu „PRO MASOVIA” i dyplomów za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego dla ZUTW i ich członków dokonali Pani Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       Wręczenie medalu "PRO MASOVIA"

W części artystycznej
wystąpiła Grupa Zwoleniaki ZUTW z programem pt. "WSPOMNIENIA” wg scenariusza i reżyserii Anny Chołuj i Elżbiety Puk.

©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       Program pt. "WSPOMNIENIA".

©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl              Występ ZUTW

W części jubileuszowej
nastąpiło wręczenie podziękowań dla Grupy Zwoleniaki przez Burmistrz Zwolenia i Dyrektora Domu Kultury. Do życzeń dołączyli: Starosta Zwoleński, Dyrektorzy Placówek kultury i oświaty, organizacje Pozarządowe, goście.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl       Składanie życzeń.

Odbyły się prezentacje multimedialne pt. ”10 lat za nami”, które przygotowały i zaprezentowały: Barbara Biskupska i Elżbieta Nowakowska.

Co to był za wieczór?
Były podziękowania, wyróżnienia, życzenia, toasty, kwiaty oraz tort jubileuszowy z okazji 10-Lecia Powstania ZUTW w Zwoleniu., który pokroiła Bogumiła Jaworska - Burmistrz Zwolenia i Barbara Biskupska - Prezes Zarządu ZUTW.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl    Tort jubileuszowy z okazji 10-Lecia Powstania ZUTW

Przed zakończeniem uroczystości Pani Natalia Anna Wieczerzyńska zaprosiła do Galerii Fotografii i Plastyki DK na otwarcie wystawy malarskiej i rękodzieła ZUTW pt. "Pasje twórcze artystów ZUTW". Komisarz wystawy Waldemar Goldziński - artysta plastyk instruktor Domu Kultury, opowiedział o pasjach twórczych Pań ZUTW i zaprosił uczestników do zwiedzenia wystawy.


©Adam Dziedzic-Obiektywnie.info.pl    Waldemar Golczyński - Komisarz wystawy.

Adam Dziedzic