15:01 / 27.01.2022

Miliony maseczek trafi do mieszkańców południowego Mazowsza

©6MBT

10 milionów maseczek jednorazowych oraz FFP 2 – załadują, przewiozą i rozpakują żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. To kolejny przykład działania mazowieckich terytorialsów w walce z pandemią COVID-19. 

Zadanie realizowane jest na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który pozyskał środki ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych. 

Tylko w ciągu kilu dni terytorialsi z Kompanii Logistycznej, Kompanii Dowodzenia oraz 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca przetransportują 183 palety ze środkami ochrony indywidualne do 50 placówek medycznych. 
 

©6MBT
Pierwsze wypełnione środkami ochrony indywidualnej pojazd ciężarowe już ruszył do placówek medycznych i innych instytucji. Do końca miesiąca pięć tysięcy kartonów zostanie rozwiezionych do szpitali i podmiotów medycznych na terenie całego południowego Mazowsza.    

- Od początku pandemii podejmujemy działania mające na celu wspieracie służby zdrowia, organów sanitarnych, policji oraz administracji państwowej i samorządowej. Wspieramy służbę zdrowia, nie tylko poprzez transporty, ale także wspieramy punkty pobierania wymazów, punkty szczepień oraz wykonujemy podstawowe prace administracyjne by ta mogła skutecznie nieść pomoc - mówi płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, dodając: - Mazowieccy żołnierze każdego dnia udowadniają, że przysięga, którą złożyli na sztandar to nie tylko puste słowa, to zobowiązanie, które realizują każdego dnia na rzecz lokalnej społeczności.   

Przewozy wielkotonażowe ze środkami ochrony to jedno z wielu zadań realizowanych w ramach operacji "Trwała odporność", które obecnie realizuje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Codziennie do realizacji różnych zadań w niemal wszystkich powiatach południowego Mazowsza dysponowanych jest około 100 żołnierzy. W dalszym ciągu żołnierze wspierają szpitale, punkty wymazowe i szczepień wraz z funkcjonariuszami policji monitorują kwarantannę. Tylko w ostatnim tygodniu żołnierze 6MBOT pobrali ponad tysiąc wymazów. Systematycznie organizowane są akcje honorowego krwiodawstwa oraz żołnierze dostarczają ciepłe posiłki do powstańców warszawskich. 

por. Dominik PIJARSKI   
Oficer Prasowy