22:09 / 26.09.2021

Lipskie Centrum Kultury świętowało DIAMENTOWY JUBILEUSZ. 60 LECIE istnienia.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 25 września 2021 roku obchodzono Jubileusz 60 LAT DOMU KULTURY w LIPSKU.

Lipskie Centrum Kultury w sobotę świętowało 60-lecie istnienia. 

Uroczysta gala zgromadziła byłych i obecnych pracowników domu kultury, a także przedstawicieli władz i przyjaciół placówki.

Uroczystą Galę Jubileuszową otworzyła, Izabela Ronduda dyrektor Lipskiego Centrum Kultury. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV          Izabela Ronduda dyrektor Lipskiego Centrum Kultury. 

- Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością i zaszczytem witam Państwa w gmachu Jubilata. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na diamentowej Gali Jubileuszowej. To już 60 lat. Tyle czasu upłynęło od pierwszych artystycznych wyzwań, oklasków, śmiechów i też łez wzruszeń w Lipskim Domu Kultury powiedziała Izabela Ronduda dyrektor LCK,  jednocześnie Pani dyrektor dodała - Nie w sposób wymienić wszystkich zrealizowanych projektów, opisać każdą historię, której jesteśmy częścią, ale trzeba powiedzieć, że to tu właśnie, w tym miejscu bije serce lipskiej kultury.
Na zakończenie Izabela Ronduda dyrektor LCK powiedziała - Dzisiejszego wieczoru wspólnie z Państwem pragniemy świętować 60 urodziny. Dzielić się tym wszystkim, co nas w kulturze inspiruje, porywa, co jest niezwykle absorbujące, bo z nami Proszę Państwa każdy dzień to coś nowego, niepowtarzalnego i wartego uwagi.

W uroczystej Gali uczestniczyli zacni goście: Jacek Wielorański burmistrz Lipska, Zbigniew KuźmiukPoseł do Parlamentu Europejskiego od 2014, Jan Rejczak Radny Sejmiku Mazowieckiego, Sławomir Robert Śmieciuch Starosta Powiatu Lipskiego, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Marcin Lenart Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, Artur Dygas Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko, Ksiądz Kanonik Henryk Jagieło Proboszcz parafii Świętej Trójcy w Lipsku, Ksiądz Kanonik Stanisław Drąg, Jerzy Pasek były burmistrz Lipska, Byli Dyrektorzy Domu Kultury w Lipsku Aurelia Rybik oraz Irena Kościelecka-Bajkowska, dyrektor Lipskiego Centrum Kultury w latach 1978 - 1990, Byli emerytowani pracownicy DK w Lipsku, Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, St. bryg. mgr inż. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Iwona Pastuszka Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, Krystyna Wójtowicz Dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie, Halina Pyrka Kierownik Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Placówki Terenowej w Lipsku, Marcin Węgłowski Dyrektor Zespołu Szkól w Solcu nad Wisłą oraz Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Lipsko.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                  Wspólne zdjęcie uczestniczących gości na Uroczystej Gali 60 Lecia Lipskiego Domu Kultury

Wkład placówki w życie kulturalne miasta podkreślił także burmistrz Lipska Jacek Wielorański


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                 Głos zabrał Jacek Wielorański burmistrza Lipska

Wystawa fotograficzna, prezentująca działalność domu kultury w Lipsku od początku lat 60-tych ubiegłego wieku do czasów współczesnych wywołała wspomnienia i wzruszenia.

W tym czasie dyrektorami placówki byli kolejno; Bolesław Szulc, Wojciech Osiecki, Krystyna Mikulska, Czesław Stępniewski, Eugeniusz Kubas, Stanisław Piątek, Stanisław Penksyk, Aurelia Rybik, Irena Kościelecka, Tadeusz Kosiński, Teofil Gozdur, Izabela Ronduda.

Uroczystą DIAMENTOWĄ GALĘ "60 Lecia Domu Kultury w Lipsku" poprowadziła Klaudia Małek


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                 GALĘ "60 Lecia Domu Kultury w Lipsku" poprowadziła Klaudia Małek


W części artystycznej wspomnienia z Domem Kultury przeplatane były z występami solistów. Podczas jubileuszu publiczność miała okazję usłyszeć wspaniałe głosy lipskich solistek: Klaudii Małek piosenką "Będę Tu", Natalia Korczak – „Arkade” z rep. Duncan Laurence, Angelika Kosiór – „Kiedyś byłam różą” z rep. Kayah, Julia Marek – „One night only” – Jennifer Hudson, FUEGO – „Z tobą nie umiem wygrać” z rep. A Dąbrowskiej, Jagoda Przepiórka – „Wracam do domu” z rep. J. Steczkowskiej, Zuzanna KosonowskaŁucja Krasińska – flamenco, Maja Wójcicka – „Pogoda ducha" z rep H. Banaszak, Julia Michalska – „O! Romeo” z rep. M Umer, Kamila Malik – skrzypce. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                 Kamila Malik – skrzypce

Retrospekcje we wspomnieniach z Domem Kultury wystąpiły aktorzy z grupy teatralnej "OTWARTE DRZWI" działająca przy CDK w Lipsku: Emilka Traczyk, Wiktoria Jabłońska, Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kwiecień, Ewa Nowakowska, Tadeusz Krupa, Janina Gałek
Scenka 1 – wspomnienie artystów wystąpili aktorzy: Barbara Adamczyk, Magdalena Jabłońska, Bartek Adamczyk
Scenka 2 – wspomnienie zespołów wokalnych z domu kultury - aktorzy Ewa Nowakowska, Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kwiecień, Tadeusz Krupa


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV           Wspomnienie zespołów wokalnych z domu kultury

Scenka 3 – biesiada wystąpiły: Weronika Machała, Marzena Sawicka
Scenka 4 – wydarzenia w LCK po 2000 roku wystąpił duet: Magdalena Łepecka, Bartek Nowak
Scenka 5 – wspomnienia związane z lokacją domu kultury zaprezentowali: Marzena Traczyk, Waldemar Traczyk oraz Kamila Łepecka
Scenka 6 – nawiązanie do retrospekcji wystąpili aktorzy: Janina Gałek, Emilka Traczyk


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                             Grupa teatralna CDK w Lipsku oraz soliści.

Zespół Taneczny Lipskiego Domu Kultury ALPI – zaprezentował układ taneczny


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                 Zespół Taneczny Lipskiego Domu Kultury ALPI

Na zakończenie zaśpiewała Klaudia Małek: „Niech żyje bal” 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                                        Klaudia Małek: „Niech żyje bal” 

Historia Centralnego Domu Kultury w Lipsku rozpoczęła się  w 1961 roku kiedy oddano w Lipsku obiekt, który przez pierwsze lata swojego istnienia nosił nazwę Powiatowego Domu Kultury. 

Powiatowy Dom Kultury w 1975 roku został przekształcony w Dom Kultury. W latach 1982-1990 prowadzony był remont i modernizacja budynku, by stał się obiektem okazałym i godną siedzibą placówki upowszechniania kultury.

W roku 1992 Dom Kultury został połączony z Biblioteką Publiczną tworząc Lipskie Centrum KulturyW skład Centrum weszło również Kino „Oskar” oraz Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej. 

W 2009 roku powiększono bazę kulturalną Centrum, wybudowano nowoczesną scenę plenerową przed Lipskim Centrum Kultury, zaadoptowano część piwniczną instytucji na Galerię Regionalną i Kawiarenkę Ex libris, która stała się miejscem ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalno – społecznym.

Od 60 lat Centrum Kultury jest miejscem inspirującym i animującym lokalną społeczność do kreatywnych działań oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzymy wokół siebie przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń, przestrzeń, która inspiruje do twórczych działań, podejmowania nowych pomysłów artystycznych, poznawania siebie poprzez sztukę i rozwijania pasji i zainteresowań.

60 lat Domu Kultury w Lipsku to tysiące różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, spektakli, wernisaży, prelekcji, spotkań….Za tym wszystkim stoją tysiące, a może miliony godzin pracy różnych ludzi, którzy byli i są jej najważniejszą wartością. Nie sposób wszystkich wymienić. . Jesteśmy przekonani, że najważniejszą wartością każdej instytucji oprócz dorobku są ludzie, dla których dom kultury był i jest magicznym miejscem, w którym talent splata się z pracowitością.