17:06 / 21.06.2019

Kwiaty, wyróżnienia, podziękowania na Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego w MEDYKU.

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"Tyle wspólnych dróg razem przebyliśmy.
Tyle wspólnych chwil utkwiło nam w pamięci"

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu przy ul Kelles Krauza w dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkich przybyłych na tę uroczystość w imieniu całego grona pedagogicznego serdecznie powitała Pani Dyrektor Agnieszka Stolarczyk. Szczególnie ciepłe słowa  skierowała do uczniów, którzy ukończyli naukę - Z radością witamy Państwa w gronie absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i gratujemy ukończenia szkoły w roku 2018/2019. Doceniamy ciężką pracę, jaką wykonaliście przez cały rok szkolny. Z radością obserwowaliśmy Państwa zaangażowanie, otwartość na wiedzę i ogólną chęć rozwoju oraz poszerzania swoich horyzontów. Dziękujemy za okazanie nam zaufanie. Kształcimy już od sześćdziesięciu lat, stawiamy na najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę nauczycielską. Naszym celem i  źródłem satysfakcji jest sukces słuchaczy, które mocno wspieramy... na zakończenie Pani Dyrektor dodała - Życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz trzymamy mocno kciuki za wszystkie Państwa plany i marzenia. Być może są wśród nich również, te które powstały podczas naszych rozmów oraz wymiany doświadczeń. Nie zegnamy się więc, a mówimy do zobaczenia !!!.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Następnie odbyło się ślubowanie absolwentów.
-My absolwenci Medycznej Szkoły Policealnej w Radomiu Ślubujemy uroczyście na Sztandar Szkoły....


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Uczniowie ukończyli szkołę w następujących kierunkach: Technik usług kosmetycznych - 16 osób, technik masażysta - 12 osób, Asystentka stomatologiczna - 13 osób, opiekuna medycznego - 12 osób, higienistka stomatologiczna - 12 osób, Terapeuta zajęciowy - 9 osób, technik usług kosmetycznych - 8 osób kkz.
Tym, co wyróżnia szkołę na tle innych w Radomiu i regionie radomskim, jest możliwość odbycia stażów finansowanych z funduszy unijnych.: W roku szkolnym staże odbyło 53 osoby.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Kwiaty, wyróżnienia, podziękowania, ale przede wszystkim łzy radościi gorące uściski.
Osoby z najwyższą średnią otrzymały z rąk Pani Dyrektor i nauczycieli: dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania. Dyrekcja CKZiU doceniła też wyróżniających się pedagogów i wychowawców.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Na zakończenie odbył się występ artystyczny absolwentki tej szkoły.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic
Adam Dziedzic