12:02 / 26.02.2022

Konkursu Literackiego na Fraszkę O STATUETKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO.

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią,

Nie wszytkoć mury wiodą materyją przednią;

Z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany,

W pośrzodek sztuki kładą i gruz brakowany.

Jan Kochanowski

Regulamin
Organizatorem XXIV Ogólnopolskiego jest Dom Kultury w Zwoleniu, pod patronatem Starosty Zwoleńskiego i Burmistrza Zwolenia.Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

Na konkurs należy przesłać 3 fraszki w 4 egzemplarzach, podpisane godłem (jeden autor może przesłać jeden zestaw fraszek pod jednym godłem). W dołączonej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, należy zawrzeć informacje na temat autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)
Termin nadsyłania prac – 10 czerwca 2022 roku (decyduje data stempla)
na adres: Dom Kultury, Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń, tel. 48 676 27 85

Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach
Organizator powoła Komisję Konkursową w celu oceny nadesłanych fraszek. Werdykt Komisji jest niepodważalny.
Nagrody zostaną wręczone 26 czerwca 2022 r. podczas 43. Imienin Pana Jana, Które odbędą się na terenie MOSiR (Zwoleń, ul. sportowa 5)

Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej Domu Kultury www.dkzwolen.pl i w mediach społecznościowych.