03:11 / 05.11.2021

Koncepcja Parku Kulturowego STARY RADOM - Jak będzie wyglądać Grodzisko Piotrówka?

©Urząd Miejski

Park Kulturowy Stary Radom ma powstać na terenie obejmującym Piotrówkę i tereny pomiędzy Borkami a Zamłyniem. W przyszłym roku ruszą prace projektowe. W projekcie budżetu na 2022 rok znajdzie się 200 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji.

Okazją do realizacji przedsięwzięcia są m.in. pieniądze unijne. 

Grodzisko Piotrówka miałoby się zamienić w obszar edukacyjny i rekreacyjny, oraz stanowić wartość historyczną.

Koncepcja Parku Kulturowego Stary Radom powstała we współpracy wielu wydziałów Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Była też konsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakłada stworzenie atrakcyjnej, otwartej widokowo przestrzeni pokazującej początki osadnictwa na terenie Radomia w powiązaniu z edukacją ekologiczną.


©Urząd Miejski

- Jestem przekonany, że to projekt oczekiwany przez mieszkańców. Ma to być zaplecze wypoczynkowe dla radomian, ale oczywiście nie zamierzamy się skupić wyłącznie na funkcji rekreacyjnej. Chcemy by ten teren pełnił też funkcję edukacyjną, bo jest to miejsce, które ma ogromną wartość historyczną i wiele walorów przyrodniczych. Mam nadzieję, że na realizację naszych planów uda się pozyskać fundusze unijne, bo w obecnej perspektywie finansowej będą pieniądze na tzw. zielone projekty – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Opracowana koncepcja obejmuje tereny należące do miasta. Zakłada m.in. zagospodarowanie grodziska Piotrówka.

 - Planujemy uporządkowanie zieleni, rewitalizację samego wzgórza, budowę ekspozytora i stanowiska do obserwacji, które pokażą wizualizację grodu, budowę ciągów komunikacyjnych i ścieżki edukacyjnej, rozmieszczenie plansz pokazujących fazy rozwoju grodu i rekonstrukcję cennych znalezisk, w tym studni z IX wieku oraz chaty i dębowej drogi. Planowana jest też rekonstrukcja części osady podgrodowej, w tym budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych. Byłoby to miejsce dające możliwość prezentowania m.in. średniowiecznego rzemiosła - mówi zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński.

Przy ul. Św. Floriana planowana jest budowa zaplecza, w tym miejsca organizacji lekcji muzealnych. Mógłby też powstać np. sklep z pamiątkami czy punkty gastronomiczne. Proponowana jest również budowa w tym miejscu wieży widokowej oraz naturalistycznego placu zabaw.


©Urząd Miejski

Kolejny obszar wchodzący w skład Parku Kulturowego 

Stary Radom to teren położony między istniejącym bulwarem a Mleczną. - W tym miejscu znajdowały się ogródki działkowe. Chcemy, by powstał tu „średniowieczny sad”. Prace ogrodowe mogłyby wykonywać dzieci, młodzież oraz podopieczni organizacji pozarządowych. Dodatkowo ma powstać ogród rekreacyjny, łąka kwietna czy teren wypoczynkowy. Z kolei na terenie, który biegnie od ulicy Dębowej w kierunku północno-zachodnim, czyli tam gdzie dziś mamy starodrzew chińskich topól, planujemy stworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej i punktu widokowego oraz placu zabaw dla młodzieży - mówi zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik.

Opracowana koncepcja obejmuje także umieszczenie na terenie Parku Kulturowego Stary Radom wielu elementów małej architektury takich jak: w tym pomosty, ławki, leżaki, altany, wiaty, rzeźby nawiązujące do średniowiecza. Planowana jest też stworzenie kilku łączników m.in.: Jaworowa – Dębowa, Piotrówka – Św. Floriana, Piotrówka -Bulwar - Garbarska, Stare Miasto – Św. Floriana.

źródło: Urząd Miejski