17:12 / 08.12.2022

Komunikat dla mieszkańców Radomia8 grudnia 2022
Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, doszło do incydentu cyberbezpieczeństwa w części infrastruktury projektowej “Wrota Mazowsza”, który polegał na ataku złośliwego oprogramowania (więcej na: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html).

W związku z powyższym, osoby, które w dniach od 2 grudnia do 5 grudnia (do godz. 6:30) przesyłały korespondencję przez ePUAP do Urzędu Miejskiego w Radomiu, prosimy o kontakt oraz ponowne przesłanie dokumentów przez ePUAP bądź za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych. Możliwe jest m.in. przekazywanie wniosków, pism, podań w drodze „papierowej” przez biuro podawcze Urzędu.

Obecnie możliwymi konsekwencjami incydentu może być m.in.:

 -przedłużone załatwianie spraw przez Urząd Miejski w Radomiu,
 -chwilowy brak dostępności niektórych usług oferowanych przez Urząd Miejski w Radomiu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 -chwilowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomiu za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomiu.