13:11 / 10.11.2018

KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu.

© Elżbieta Nowakowska

Piękny program patriotyczny "Kocham moją Ojczyznę" zaprezentowały dzieci z trzech grup Publicznego Przedszkola w Zwoleniu przygotowane przez Annę Tadej i Małgorzatę Pawlik-Paduch.


© Elżbieta Nowakowska

Na wstępie wszystkich gości, rodziców, dzieci powitała dyrektor Pani Małgorzata Krok.

O godz. 11.11 wszyscy zaśpiewali Hymn Narodowy, po czym były recytacje, śpiewy, nie zabrakło również Katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy. © Elżbieta Nowakowska

Na zakończenie dwoje dzieci  zapaliło znicz i złożyło biało-czerwone kwiaty pod obrazem Pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Obecny na uroczystości z-ca Burmistrz, Pan Grzegorz Molendowski podziękował w imieniu Pani   Bogusławy Jaworskiej Burmistrz Zwolenia i własnym za piękny program patriotyczny, pogratulował dzieciom, ich rodzicom i Paniom, które przygotowały i czuwały nad przebiegiem programu.© Elżbieta Nowakowska

Elżbieta Nowakowska