00:09 / 18.09.2018

KARTA DLA KULTURY podpisana - Inauguracja Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic
 
W dniu 18 września 2018 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się konferencja inauguracyjna Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Uczestniczących w Konferencji przedstawicieli i animatorów kultury i samorządowców subregionu radomskiego powitał Waldemar Dolecki - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu oraz Izabela Bednarczyk - z-ca dyrektora do spraw artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic 

Następnie rozpoczęła się prezentacja wybranych projektów z obszaru animacji i edukacji kulturalnej z subregionu radomskiego.
O swoich projektach opowiadali między innymi: Jarosław Basaj, Piotr Piasta, Anna Dudziak oraz Renata Brzezińska.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic 

Następnie przedstawiciele Rady programowej MPEK Panie: Anna Świętochowska, Monika Marciniak oraz Maja Dobiasz-Krysiak przedstawiły prezentację planowanych działań Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w roku pilotażowym 2018 roku, który będzie swoim zasięgiem obejmował przede wszystkim subregion radomski czyli powiaty: radomski, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski. 

Anna Świętochowska -  pełnomocnik mazowieckiego programu Edukacji Kulturalnej przedstawiła cele MPEK, omówiła wspierane działania poprzez między innymi: angażujące społeczność, oparte na współpracy, poszerzające krąg uczestników, odwołujące się lokalnej historii, tradycji, stylu życia, aktywizujące, wzmacniające lokalną  społeczność, wychodzące poza ramy instytucji, wspierające indywidualny rozwój, ciekawe, kreatywne, niesztampowe,..

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Po prezentacji nastąpiło uroczyste podpisanie Samorządowej Karty Kultury przez Radosława Witkowskiego - prezydenta Radomia oraz  Leszka Margasa -  wicestarosty radomskiego.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic
© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Po krótkiej przerwie kawowej przystąpiono do dyskusji prowadzonej w formie warsztatowej w trzech grupach na temat Lokalnych Ekosystemów Kulturalnych. 

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Ostatnim punktem konferencji było podsumowanie debaty.

Adam Dziedzic