09:09 / 09.09.2022

Już rok 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wspiera SG w ochronie granicy RP

©DWOT
Minął rok działań żołnierz WOT w rejonie przygranicznym. Od kilku miesięcy nieprzerwalnie służą tam również żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT z wszystkich batalionów wchodzących w jej skład. 

Na początku września minął rok od rozpoczęcia wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej przez Wojska Obrony Terytorialnej. 
Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej 3 września 2021 roku terytorialsi weszli do działań na terenie wówczas objętym stanem wyjątkowym. 

W działaniach brali również udział żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  
Celem rozpoczętej rok temu operacji SILNE WSPARCIE było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym i wsparcie w realizacji zadań funkcjonariuszy innych służb. Najpierw zaangażowane zostały do działań brygady podlaska i lubelska a z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad OT w tym terytorialsi z południowego Mazowsza. 

Wsparcie służb patrolujących tereny przygraniczne przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej opierało się na czterech fazach: lokalizacji, izolacji, zabezpieczeniu i przekazaniu imigrantów odpowiednim służbom. 

Rolą żołnierzy OT w działaniach w rejonie przygranicznym było przede wszystkim odciążenie innych służb, głównie Straży Granicznej. Dzięki żołnierzom, funkcjonariusze mogli się skupić na czynnościach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony granic.  

Żołnierze podczas służby w rejonie przygranicznym przygotowani byli na wszystkie scenariusze, które mogły wydarzyć się tam. W działaniu byli Terytorialsi przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, na patrole zabierali ze sobą dodatkową wodę, koce oraz pożywienie. Ponadto żołnierze obsługiwali maszty oświetleniowe i prowadzili wodne patrole na rzece Bug.  

Z wyrazami szacunku
ppor. Marlena ROSŁANIEC 
Zespół Prasowy