14:05 / 13.05.2018

Jubileusz XXV- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia - Przegląd Orkiestr Dętych.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

W dniu 12 maja 2018 roku na stadionie Zwolenianki przy ul. Parkowej 1  obchodzono Jubileusz XXV- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia oraz odbył się I Przegląd Musztr Paradnych Orkiestr Dętych Okręgu Radomskiego - Zwoleń.

O godzinie 14.00 na płytę stadionu nastąpiło wejście orkiestr dętych: Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy - kapelmistrz Marek Bąbolewski, Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej " VOX CORDIUM" z Przysuchy kapelmistrz Waldemar Cichawa, Mażoretki (Sekcja perkusyjna) Orkiestry Grandioso z Radomia - kapelmistrz Dariusz Krajewski, Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej "FURIOSO" - kapelmistrz Zdzisław Włodarski oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia - kapelmistrz Piotr Bąbolewski.

Powitała orkiestry dęte i przybyłych gości Natalia Anna Wieczerzyńska - Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu i Piotr Bąbolewski - kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia.

Następnie Zbigniew Gołąbek - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Waldemar Urbanski - Starosta Zwoleński w ręczyli w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego nadany Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Miasta Zwolenia Medal Pamiątkowy "PRO MASOVIA"

Po zagraniu wspólnego marsza i prezentacji orkiestr przystąpiono do przeglądu musztr paradnych.
Pierwsza wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta w Starej Błotnicy.

Gminna Orkiestra Dęta w Starej Błotnicy powstała 18 lutego 2013 roku z inicjatywy wójta gminy p. Marcina Kozdracha. W skład orkiestry wchodzą przede wszystkim uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy i w Starym Goździe. Kapelmistrzem orkiestry jest nauczyciel muzyki miejscowej szkoły - Marek Bąbolewski. Zespól początkowo liczył 32 osoby. Obecnie orkiestra to ponad 60 muzyków. O d pięciu lat uświetnia liczne imprezy kulturalne i uroczystości patriotyczne i religijne w powiecie białobrzeskim. Gościła z występami w Bułgarii i Czarnogórze. Orkiestra prezentowała się dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach w 2015 i 2016 roku. W 2017 roku na 45 Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu zespół otrzymał nagrodę za udany debiut oraz wyróżnienie za pokaz musztry paradnej.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Jako druga zaprezentowała się Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta " VOX CORDIUM" z Przysuchy kapelmistrz Waldemar Cichawa.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Trzecią orkiestrą ,która zaprezentowała się zwoleńskiej publiczności były Mażoretki (Sekcja werblistek i mażoretek wraz z sekcją perkusji) Orkiestry Grandioso z Radomia - kapelmistrz Dariusz Krajewski.

Orkiestra Grandioso świętuje w tym roku jubileusz 40- lecia działalności. To jedna z największych i najbardziej utytułowanych młodzieżowych orkiestr dętych w Polsce. 11-krotna Mistrzyni Polski. Mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni Europy, finalista Mistrzostw Świata, ulubienica publiczności. Grandioso występowała  między innymi: w Niemczech, we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Rosji i Łotwie i aż trzykrotnie w Chinach, gdzie zawsze spotykała się z żywiołowym przyjęciem publiczności. Wielu absolwentów orkiestry to zawodowi muzycy, muzykolodzy, soliści najlepszych orkiestr w kraju i zagranicą, menagerowie sztuki oraz melomani. Warto zauważyć iż wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie prowadzą wywodzący się z Grandioso absolwenci i dyrygenci.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Czwarta orkiestra  w przeglądzie Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta "FURIOSO" - kapelmistrz Zdzisław Włodarski
Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta "FURIOSO" powstała 5 lat temu z inicjatywy Zdzisława Włodarskiego, działa przy szkole muzycznej I stopnia w Kozienicach. Pomimo krótkiego okresu istnienia zdobyła wiele wyróżnień między innymi: Gran Prix 2016 na ogólnopolskim Festiwalu w Inowrocławiu. W ubiegłym roku  na międzynarodowym festiwalu w Bielsko Białej zespół zdobył Gran Prix, Asia Wilk zdobyła nagrodę  najlepszej tamburmajorki festiwalu. Orkiestra bierze udział w licznych wydarzeniach kulturalnych w regionie. Orkiestrę prowadzi Pan Zdzisław Włodarski.


© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Na płycie stadionu Zwolenianki zaprezentowała  się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, która jak zawszę otrzymała wielkie owacje publiczności.

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Na zakończenie I Przeglądu Musztr Paradnych Orkiestr Dętych Okręgu Radomskiego - Zwoleń. przystąpiono do uroczystości związanych z Jubileuszem XXV- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.
Były kwiaty, upominki oraz tort jubileuszowy.
Upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Burmistrz Zwolenia, Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu. Orkiestra z Błotnicy wykonała "100 lat".

© Adam Dziedzic - Obiektywnie.info.pl

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia od 25 lat zachwyca swoją muzyką, pokazami musztry paradnej i ogólnym wizerunkiem artystycznym. Powstała 1992 roku kiedy to grupa pomysłodawców pod kierunkiem ówczesnego burmistrza Mariana Krawczyka zadecydowała o utworzeniu Miejskiej Orkiestry Dętej. Pierwszym Kapelmistrzem orkiestry został Aleksander Nadolski. Pod jego batutą orkiestra do 2004 roku godnie reprezentowała powiat i miasto Zwoleń w kraju i zagranicą. Od 2004 roku pod kierownictwem kapelmistrza Piotra Bąbolewskiego  orkiestra zmieniła nazwę na Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia. Obecnie orkiestra jest zespołem artystycznym działającym przy Domu Kultury w Zwoleniu. Orkiestrą kieruje kapelmistrz Piotr Bąbolewski, kierownictwo nad musztrą paradną sprawuje pan Tomasz Chwaliński, funkcję instruktorów pełnią wychowankowie orkiestry: Agelika Toporek prowadząca sekcję mażoretek oraz Tomasz Cholewa prowadzący naukę gry na instrumentach. Corocznie orkiestra prezentuje swój dorobek na przeglądach, festiwalach, konkursach w kraju i za granicą. Orkiestra brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Czarnogórze, uczestniczyła  w konkursie Balkan Folk Festiwal w Bułgarii, gdzie zdobyła trzecie miejsce. Na zaproszenie zachodnich agencji artystycznych, zespół występował podczas karnawału  w Nicei i Weronie, promował miasto Zwoleń  na Święcie Lawendy w Prowancji, koncertował na Święcie Cytryny w Menton we Francji.

Sukcesy i Osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia 
Trzy srebrne medale zdobyte w Mistrzostwach Europy w Rastede - Niemcy. Z Rastede zespól wywiózł również puchar szóstej orkiestry w Europie w musztry paradnej.
W 2011 roku orkiestra zdobyła trzecie miejsce w mustrze paradnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
W 2014 roku na XV Festiwalu Internztionale Bande Musikali Gulianova Włochy orkiestra zdobyła  Brązowe Trofeum, a Agelika Toporek została najlepszą tamburmajorką Festiwalu.  Kolejnym osiągnięciem 2014 roku było zdobycie I miejsca w Mazowieckim Konkursie na najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.
W 2015 roku na XII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych "Złota Trąbka" w Kozach - orkiestra zdobyła Grand Prix. Wielkim osiągnięciem zespołu było zdobycie Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu w 2017 roku.
Dowodem do dumy są wspaniałe tamburmajorki, które na ogólnopolskich i europejskich konkursach mażoretek zdobywają czołowe miejsca. Za dwa tygodnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia wyrusza na kolejny międzynarodowy konkurs odbywający się we Włoszech by zademonstrować swój nowy program artystyczny.

Adam Dziedzic