10:03 / 11.03.2017

JAK UGRYŹĆ ŚRODKI Z PUP? BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Izba Przemysłowo Handlowa Ziemi Radomskiej ZAPRASZA
       W dniu 15 marca 2017 r.
 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, ul. Kopernika 1. w godzinach 10.00 - 12,30 odbędzie się spotkanie uczestników z przedstawicielami urzędu pracy .
 W programie spotkania:
• Jak efektywnie wykorzystać środki z Funduszu Pracy dla swojej firmy (staże, refundacje kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, refundacje wyposażenia stanowisk pracy, finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszy Szkoleniowego itp.) - Józef Bakuła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
• Prognozy zatrudnienia dla Mazowsza do 2020 roku. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje przez pracodawców - Zbigniew Stanik, Dyrektor Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie
• Dyskusja
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Warunkiem udziału jest o potwierdzenie uczestnictwa w biurze Izby, tel: 48 384 56 60; izba@radomskibiznes.pl.