23:10 / 14.10.2021

IP-H ZR rozpoczęła warsztaty w ramach zadania RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 13.10 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej rozpoczął się jeden z trzech spotkań z przedsiębiorcami regionu radomskiego Cyklu warsztatów realizowanych w ramach  zadania "RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości".

Pierwsze spotkanie na temat  "MES, WMS, APS, EPR - czyli jak nowoczesne oprogramowanie pomaga w zarządzaniu firmą poprowadził Marcin Otrębski -ekspert w zakresie tworzenia i optymalizacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów MES, SCADA, WMS. Wdraża systemy logiki magazynowej oparte o kody QR, RFID, Bluethoot.  Doradca w zakresie transformacji cyfrowej, badania gotowości cyfrowej.

Współorganizatorem i prowadzącym warsztaty był Hubert Skowron -ekspert przemysłu 4.0 | Lider 4.0 | Audytor ADMA, który mówił o tym jak praktycznie podejść do zagadnienia wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0 w firmach i jak prowadzić projekt transformacji cyfrowej. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Cykl warsztatów realizowanych w ramach  zadania "RADOM 2021 w dobie przemysłu przyszłości"  to projekt polegający na organizacji 3 spotkań z przedsiębiorcami regionu radomskiego, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza przedstawioną jako obszary opisane w Załączniku nr 1 do Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego do Regionalnej Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru II - Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Koordynatorem projektu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej (IPHZR) największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, która zrzesza ponad 115 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa.

Warsztaty współorganizowane przez Nexport


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Grupę docelową zadania stanowią PRZEDSIĘBIORSTWA z regionu radomskiego, ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor MŚP oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego do 2030 (RIS).

Główne cele realizacji zadania to: wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi , które wspomagają rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu radomskiego, a przedsiębiorcami zlokalizowanymi na Południu Mazowsza (subregion radomski) w obszarach inteligentnej specjalizacji; decentralizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia IPHZR w obszarze rozwoju gospodarczego na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w regionie radomskim; zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców regionu radomskiego w proces przedsiębiorczego odkrywania.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kolejne spotkania:
- Sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Metodologia projektów w oparciu o praktyczne wdrożenia. 
Ekspert: Mikołaj Kołodziejczak -Od lat związany z produkcją i logistyką, buduje komercyjne produkty w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0. Realizuje wdrożenia dla lidera branży automotive na świecie, jak również w obrębie średnich i mniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych w Polsce. Współtwórca dwóch startupów technologicznych.
Termin: 28.10.2021 – godz. 10.00 - 14.00 Miejsce: Hotel Nihil Novi, Rynek 3

- Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych w praktyce 
Ekspert: Paweł Frącala -Ekspert w zakresie zarządzania i koordynacji projektów z obszaru stacji zrobotyzowanych. Odpowiada za wdrożenia u klientów rozwiązań z zakresy instalacji elektrycznych, automatyki PLC oraz robotyki. Jestem programistą sterowników PLC SIEMENS oraz robotów przemysłowych KUKA. Tworzy i projektuje symulacje stanowisk zrobotyzowanych w środowisku SIEMENS Process Simulate. Ekspert utrzymania ruchu w dużych zakładach produkcyjnych takich jak Volkswagen Poznań czy Bridgestone.
Termin: 18.11.2021 – godz. 10:00-14.00

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia:
email: izba@radomskibiznes.pl lub tel. 48 384 56 60