21:09 / 05.09.2018

Inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 4. września b.r. o godzinie 16.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na placu szkolnym odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. 

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W uroczystości uczestniczył Zbigniew Gołąbek - Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Wszystkich przybyłych na tę uroczystość w imieniu całego grona pedagogicznego serdecznie powitała Pani Dyrektor Agnieszka Stolarczyk. Szczególnie ciepłe słowa  skierowała do uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła uczniów i słuchaczy na  uroczystości związane z Jubileuszem 60-lecia Szkoły, które odbędą się  w dniu 5 października 2018 roku. 

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Po uroczystej inauguracji uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.

Adam Dziedzic