20:10 / 24.10.2022

I Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego Zwoleń 2022

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 23 października 2022 w sali widowiskowej Dom Kultury w Zwoleniu odbył się I Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego Zwoleń 2022

Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego.
 
Podtrzymywanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez taniec jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru. Pozwala zachować w pamięci to, na co pracowały wszystkie przeszłe pokolenia. Cały dorobek artystyczny wszystkich zespołów jest skarbnicą tradycji ludowych z różnych regionów Polski, w tym subregionu radomskiego.

Organizatorem było Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia, natomiast gospodarzem był Dom Kultury w Zwoleniu.
Partnerem : Samorząd Województwa Mazowieckiego
Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia
Podczas wydarzenia współpracowałyKGW Babski Kocioł z Mieczysławowa oraz KGW Piątkowy Stok z Pałek

Przygrywała do tańca Kapela Ludowa Rodziny Tarnowskich


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

I KONKURS TRADYCYJNEGO TAŃCA LUDOWEGO - ZWOLEŃ 2022 oceniało Jury w następującym składzie: Adolf Krzemiński - regionalista, folklorysta, poeta, przewodniczący jury. Marian Popis - polonista, prezes Stowarzyszenia RENESANS w Radomiu.
Komisja oceniła 6 prezentacji tanecznych pochodzących z różnych części subregionu radomskiego i prezentujących tradycyjną dla swojego regionu kulturę i przyznała nagrody: 

Pochodzą z różnych części subregionu radomskiego i prezentują tradycyjną dla swojego regionu kulturę. Łączy ich pasja - taniec ludowy. 

Laureatami pierwszej nagrody zostały dwie pary: 
1. Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich Stanisław Piejak Sadów


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

2. Bogusława Grzywa z Gałek Rusinowskich Jan Manowiecki z Dużych Przystałowic


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Drugą nagrodę otrzymała para Joanna Tęcza ze Zwolenia Zdzisław Kwapiński z Radomia


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Trzecie nagrody otrzymały trzy pary1. Krystyna Gaca z Przystałowic Małych Marian Siwiec z Przystałowicz Małych


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

2. Katarzyna Stawarz z Sycyny Południowej Piotr Stawarz z Sycyny Południowej


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

3. Wanda Ziemka z Czarnolasu Kolonii Witold Ziemka z Czarnolasu Kolonii


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Nagrody ufundowane zostały przez: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostę Zwoleńskiego, Burmistrza Zwolenia, Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Dom Kultury w Zwoleniu.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy przygotowane przez Dom Kultury w Zwoleniu. Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców oraz realizacji wydarzenia.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Gorące podziękowania zostały skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w realizację i przebieg konkursu oraz do fundatorów nagród.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Patronat medialny objęła telewizja internetowa ObiektywnieTV oraz portal Obiektywnie.info.pl
Obiektywnie.info.pl