22:10 / 25.10.2017

I FORUM CFO RADOMSKIEJ LOŻY BCC w Hotelu Manor House SPA - Pałac Odrowążów,

© Adam Dziedzic Obiektywnie.info.pl

W dniu 20 października 2017 roku (piątek), o godz. 14:00 w Hotelu Manor House SPA - Pałac Odrowążów, ul. Czachowskiego w Chlewiskach odbyło się spotkanie pt "Najnowsze trendy w kontrolach podatkowych".

 Uczestników spotkania w Hotelu Manor House SPA przywitał i przedstawił czego dotyczyć będzie Jerzy Kowal - Kanclerz Loży Radomskiej BCC.
Następnie Jerzy Kowal i Anna Słopiecka - Sekretarz Loży Radomskiej BCC wręczyli nominacje do Rady Loży Radomskiej BCC.
Gościem Loży Radomskiej był Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC, partner w Crido Taxand, przedstawił na spotkaniu: Co zmieni się na rynku? Jakie niesie ze sobą zagrożenia dla przedsiębiorców? Jakich podmiotów dotyczy?


© Adam Dziedzic Obiektywnie.info.pl    Michał Borowski

Pan Michał Borowski szczegółowo wyjaśnił następującą tematykę:
- Kontrole podatkowe w praktyce - dotychczasowe doświadczenia i wnioski
- Co słychać w kontroli ? – garść statystyk
- Obsługa kluczowych podatników oraz działania analityczne – nowe narzędzia MF  KAS – co się właściwie zmieniło z perspektywy kontroli?
- Ostrzeżenia MF w zakresie struktur optymalizacyjnych
- Nowe trendy w kontroli – case study
- Jak należy się przygotować do kontroli?
- Odpowiedzialność karna. Czy to może mnie spotkać?
- Osiągnięcia ministerstwa finansów - garść faktów -  czyli liczba efektywności postępowań kontrolnych

Wzrost efektywności kontroli wynika z zintensyfikowanych MF w zakresie analityki i typowania podmiotów do kontroli.

© Adam Dziedzic Obiektywnie.info.pl

SPECYFIKA PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ VAT - łańcuch wyłudzeń.
Prelegent szczegółowo wyjaśnił na czym polega łańcuch transakcji podmiotu pełniącego rolę tzw. „znikającego podatnika".

Charakterystyczną cechą zjawiska jest wykorzystanie w łańcuchu transakcji podmiotu pełniącego rolę tzw. „znikającego podatnika" (ang. missing trader). Podmiot taki nie odprowadza należnego podatku do budżetu, a jednocześnie tworzy formalne podstawy do żądania jego zwrotu na dalszym etapie. W tę najpopularniejszą formę oszustwa w podatku VAT zaangażowanych może być kilka, a nawet kilkanaście podmiotów zarówno z Polski, jak i innych państw UE. Skutki procederu to zarówno możliwość realnego zagrożenia konkurencyjności dla uczciwych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z prawem i regułami rynku, przez zaniżanie cen o wartość nieodprowadzonego podatku, jak i bezpośrednie straty budżetu państwa, w wyniku wyłudzania zwrotów lub uszczuplania jego należności.

W spotkaniu uczestniczyli: Członkowie Radomskiej Loży BCC - osóby zarządzające finansami firmy oraz kierownicy/dyrektorzy finansowi.

© Adam Dziedzic Obiektywnie.info.pl

Na zakończenie spotkania był poczęstunek oraz odbywały się rozmowy w kuluarach.
Adam Dziedzic