16:11 / 10.11.2019

Grupa Rowerowa Zwoleń oddała hołd Legionistom w Laskach.

©Elżbieta Nowakowska

9 listopada 2019 roku o godzinie 12, pod Pomnikiem Mauzoleum w Laskach, Grupa Rowerowa Zwoleń podczas III Rajdu Rowerowego Szlakiem I Brygady Legionów Polskich wraz z włodarzami Miasta Zwolenia Arkadiuszem Sulimą - Burmistrzem Zwolenia, Grzegorzem Molendowskim-- Zastępcą Burmistrza i Waldemarem Urbańskim - Wicestarostą odśpiewali Hymn Narodowy, pieśni legionowe, pomodlili się, zapalili znicze i w ten sposób oddali hołd Tym, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.


©Elżbieta Nowakowska

W rejonie Anielina, Brzustowa i Lasek w dniach  22-26 października 1914 r. toczyły się zacięte walki w ramach tzw. operacji dęblińskiej, w której uczestniczyły oddziały I Brygady Legionów Polskich walczące na prawym skrzydle 46. Dywizji Strzelców Austriackich. Polskimi oddziałami dowodził Józef Piłsudski, a w walkach brało udział wielu późniejszych generałów oraz wysoko postawionych wojskowych w tym przyszli Marszałkowie Polski – Edward Rydz Śmigły i Michał Rola Żymierski. Podczas walk na tym terenie poległo około 250 Legionistów, pochowano ich w zbiorowym grobie w Brzustowie i w okolicznych mogiłach. W 1933 r. zbudowano Pomnik-Mauzoleum z kryptą zawierającą prochy poległych legionistów  z rozrzuconych po okolicy mogił, głównie ze zbiorowego grobu w Brzustowie.

Grupa Rowerowa Zwoleń, tym wyjazdem zakończyła sezon rowerowy 2019. 

W tym roku zorganizowali „Rajd Pamięci Ofiar II Wojny Światowej” wzdłuż granicy morskiej, V Rajd Rowerowy Szlakiem Kochanowskich, byli na święcie Niezapominajki w Jedlni Letnisko, w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni Kolonia, uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej i VIII Zwoleńskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę, byli w Wąwolnicy, Wysokim Kole. Razem przejechali około 1300 kilometrów. Podczas wyjazdów Grupę prowadził Czesław Nowakowski z flagą Grupy, zamykali Grzegorz Brzózek,  Jan Molendowski, Czesław Wójcik, Zdzisław Olęder z flagami narodowymi. Wszyscy jechali w kamizelkach odblaskowych z napisem Zwoleń. W miejscach docelowych prezentowali się w koszulkach z Logo Grupy i napisem na plecach Grupa Rowerowa Zwoleń.  

Grupie patronowali Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia i ks. kanonik Bernard Kasprzycki proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.  
©Elżbieta Nowakowska