23:05 / 22.05.2019

Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE 2019 w Lipsku.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Do Lipska położonego nad rzeką Krępianką, na Wzniesieniach Południowomazowieckich zjechali się śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści, zespoły regionalne, kapele ludowe regionu radomskiego.

W dniu 19.05.2019r.  w Lipskim Centrum Kultury odbył się XXV Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Pani Izabela Ronduda, Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury powitała wszystkich gości, twórców ludowych i przybyłych mieszkańców z Lipska i okolic.
-Szanowni Państwo witam w dwudziestym piątym jubileuszowym Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE 2019. Festiwal został objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a organizatorem jest Lipskie Centrum Kultury. Drodzy Państwo festiwal wpisał się w kalendarz kulturalny naszego miasta, jako wiodące wydarzenie kulturalne na południu Mazowsza, promujące kulturę ludową. Od dwudziestu pięciu lat popularyzujemy i prezentujemy folklor "POWIŚLE", zwyczaje, obyczaje, ale nader wszystko wielką dbałością odnosimy się do ochrony dorobku artystycznego nieprofesjonalnych twórców ludowych. Od początku gromadzi to wydarzenie rzesze wspaniałych, otwartych i serdecznych twórców, których wyróżnia zamiłowanie do kultury ludowej. I nie inaczej też jest dzisiaj, bowiem ta jubileuszowa edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Mamy około 400 wykonawców. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo serdecznie Państwa witamy. Pani Izabela Ronduda dodała - Ten dzień jest świętem folkloru w naszym mieście, okazją do odnajdywania uroków piękna folkloru i rodzimej tradycji. Mam nadzieję, że wszyscy spędzimy go bardzo miło...


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Oficjalnego otwarcia XXV Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2019 dokonał  Jacek Wielorański Burmistrz Lipska.
- … Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że to spotkanie cieszy się tak dużą popularnością... Ja bardzo się cieszę, że przyjeżdżacie do nas, że chcecie tutaj pokazać tą swoją twórczość, chcecie wystąpić przed nami i życzę wszystkim Państwu jak najlepszej atmosfery, dobrej zabawy, jak najlepszego występu. Dwudziesty piąty Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej 2019 uważam za otwarty.

Festiwal miał charakter konkursowy. Odbywały się prezentacje uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:  dziecięco- młodzieżowej i wykonawców dorosłych oraz czterech kategoriach prezentacji: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i kapele ludowe.

Uczestników oceniało jury w składzie: Przewodniczący - Adolf Krzemiński, folklorysta i popularyzator kultury ludowej, członek-Marian Popis, animator kultury ludowej, członek- Grażyna Wieczerzyńska, folklorysta,  popularyzator kultury ludowej.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Po części konkursowej wystąpiła KAPELA LUDOWA WIDELANIE.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Po koncercie Adolf Krzemiński, ogłosił laureatów i wyróżnionych wyłonionych przez jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników podczas w festiwalu.

Jury festiwalu przyznało:
1. Śpiewacy ludowi:
Laureaci:  Maria Janaczek z Łaguszowa, Teresa Paluch z Gutowa, Joanna Tęcza z Domu Kultury w Zwoleniu, Zofia Rojkiewicz z Rykowa.

Wyróżnienia: Karolina Zawisza z PSP w Mirowie / dziec.- młodz./, Danuta Jakubowska z GOK w Solcu, Ksawery Żaczek z Tymienicy / dziec.- młodz./, Ewa Białek z GCKiS w Wieniawie, Wiesław Dypa z Grabowa, Anna Bednarek z Gorynia, Adam Stocki z GOK w Solcu.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

2. Zespoły Śpiewacze
 Kategoria dziecięco- młodzieżowa
Wyróżnienia: Grupa Dziecięca Folklorystyczno- Rytmiczna z DK w Zwoleniu, Zespół Śpiewaczy „Małe Tymienianki” z Tymienicy, Zespół Śpiewaczy „ Młode Tymienianki” Z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu Filia w Szymanowie, Zespół „ Radosne Nutki” z PSP w Mirowie
Kategoria dorosłych wykonawców
Laureaci: Zespół Śpiewaczy z Korzyc, Zespół „ Łaguszowianki” z Łaguszowa, Zespół Folklorystyczny z Mierziączki, Zespół Śpiewaczy „ Mirowianki” z Mirowa, Zespół „ Strykowianki” ze Strykowic Górnych, Zespół Śpiewaczy „Tymienianki” z Tymienicy, Zespół Śpiewaczy „ Zdziechowianki” ze Zdziechowa
Wyróżnienia: Zespól Śpiewaczy „ Górnianki” z Bieszkowa Górnego, Zespół „Korzenie” z Łaguszowa, Zespół Śpiewaczy „ Kumosie” z Centrum Kultury  Zamek w Szydłowcu, Zespól Śpiewaczy „ Ludwiczanki” z Ludwikowa, Zespół Śpiewaczy „ Nowianecki” z M-GOK w Ożarowie, Zespół Śpiewaczy „ Piątkowy Stok” z Mostek,  Zespół Śpiewaczy „ Powiślacy” z GOK w Solcu, Zespół Śpiewaczy „ Powiślanie” z Gołębiowa, Zespól Śpiewaczy „ Raz  na ludowo” z Lesiowa, Zespól  „ Stokrotka” z Mirowa, Zespól Śpiewaczy „ Zaborowianki” z Zaborowia.
3. Kategoria instrumentaliści:
Laureaci: Tadeusz Sałbut  ze Zwolenia, Andrzej Malik z GOKiS w Wieniawie, Stanisław Więcław z Katarzynowa
Wyróżnienia: Bartosz Gołda z Lipska / dziec- młodz./, Patryk Skórkiewicz z Mostek /dziec-młodz/, Adam Zając z GOK w Solcu
4. Kapele ludowe:
Laureaci: Kapela „ Foktów” z Ostrołęki, Rodzinna Kapela „ Morki” z Czekarzewic, Kapela „ Wesoła Trójka” z GOK w Tarłowie, Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc
Wyróżnienia: Kapela Zdzisława Kwapińskiego, Kapela Ludowa z Osuchowa, Kapela Jana Wochniaka


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Organizatorem Festiwalu było Lipskie Centrum Kultury. Wszyscy uczestnicy części konkursowej  otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci oraz wyróżnieni nagrody rzeczowe i finansowe, które wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Fundatorami  nagród byli: Miasto i Gmina Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Adam Dziedzic