11:01 / 31.01.2022

Ferie spędzą w mundurze. Do 6MBOT wstąpiło blisko 40 ochotników.

  © 6 MBOT 

W sobotę 29 stycznia w szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło blisko 40 ochotników z terenu południowego Mazowsza. To pierwsze w 2022 roku powołanie nowych żołnierzy i szkolenie podstawowe w brygadzie. 

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej realizują zadania w ramach trwających operacji “Trwała Odporność” i “Silne Wsparcie”. Zadanie realizują na terenie całego południowego Mazowsza, aktywnie włączają się w pomoc służbom medycznym, a przy granicy Polsko-Białoruskiej wspierają działania straży granicznej, policji i wojsk operacyjnych. Oliwkowy beret jest dziś rozpoznawalny przez lokalną społeczność, a coraz więcej osób obserwując działania piątego rodzaju sił zbrojnych, chce stać się jego częścią.  

-Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ochotników, 6 MBOT po raz kolejny organizuje „Ferie z WOT”, czyli dwutygodniowe przeszkolenie wojskowe otwierające drogę do służby w Wojsku Polskim zorganizowane w terminie ferii szkolnych - mówi płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT, dodając: - Szkolenie skierowane jest głównie do tych, którzy bezkolizyjnie chcą odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki lub pracy, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli, ale również dla każdego ochotnika chcącego wstąpić w szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  


 © 6 MBOT

Dziś służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni ponad 32 tys. żołnierzy.  

- Zdecydowaną większość ochotników stanowią młodzi ludzie, średnia wieku to 33 lata. Podobnie sytuacja wygląda w naszej brygadzie, dlatego staramy się dawać jak najwięcej możliwości mazowieckiej młodzieży do wstąpienia w nasze szeregi i rozpoczęcia służby na rzecz Ojczyzny i swojej lokalnej społeczności - podkreśla por. Dominik Pijarski, oficer prasowy 6 MBOT.   
 

 © DWOT

16-dniowe szkolenie podstawowe rozpoczęło się od szkoleń teoretycznych, wypełnienia dokumentacji, umundurowaniem kandydatów i pobraniem wyposażenia. Przed kandydatami szkolenie ogólnowojskowe. Nie ma dla nich taryfy ulgowej. Dla ochotników najbliższe dwa tygodnie będą wypełnione intensywnymi ćwiczeniami, wymagającymi dobrej kondycji fizycznej, zaangażowania i dużej dyscypliny. W zamian otrzymają szereg korzyści, w tym pierwszeństwo przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej. Rozwój osobisty, bezpłatny udział w kursach oraz świadczenia pieniężne. Jednak przede wszystkim zdobędą doświadczenie i umiejętności, które będzie można wykorzystać również w cywilnym życiu zawodowym takie jak współdziałanie, praca w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych. 

Zwieńczeniem szkolenia będzie złożenie przysięgi wojskowej 13 lutego, w przeddzień 80 rocznicy powstania Armii Krajowej, której tradycje dziedziczą i kultywują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 

por. Dominik PIJARSKI   
Oficer Prasowy