10:10 / 22.10.2020

URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY o konkursie rozmawiamy z Anną Słopiecką sekretarzem BCC.


Rozmawiamy z Anną Słopiecką - sekretarzem Loży Radomskiej Business Centre Club na temat XVIII edycji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.red. Pani Anno - czy można przybliżyć radomskim przedsiębiorcom na czym polega konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Anna Słopiecka: Konkurs jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. powiedziała Anna Słopiecka, jednocześnie wyliczyła główne cechy konkursu tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Wyłania on najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe. Porozumienie w sprawie organizacji konkursu zostało podpisane z Wiceministrem Finansów, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej w 2002 roku. Od tego czasu organizujemy konkurs corocznie.

red. Pani Anno jak będzie przebiegać obecna XVIII edycja konkursu?

Anna Słopiecka:  W odróżnieniu  od poprzednich edycji,  w tym roku ankieta nie będzie już miała tradycyjnej papierowej formy. Jest to ankieta elektroniczna. Link do niej oraz inne dokumenty i informacje związane z konkursem znajdą Państwo na stronach internetowych Business Centre Club pod adresem: https://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/konkursy-i-nagrody/  oraz Ministerstwa Finansów. Link będzie również rozsyłany z wykorzystaniem mediów oraz w biuletynie specjalnym BCC.

red. Pani Anno w tym roku konkurs odbywa się poprzez wypełnienie ankiety elektronicznie, przypomnijmy w jakim terminie?

Anna Słopiecka: Konkurs oficjalnie rozpoczął się 19 października. Na wypełnienie ankiet mamy czas do 31 października. Link do ANKIETY : https://uspp.webankieta.pl/

redPani Anno, czy mogłaby Pani przybliżyć, jak będzie wyglądać finał konkursu.

Anna Słopiecka: Zważywszy na  pandemię koronawirusa i obostrzenia z tym związane, zakończenie konkursu i uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień finalistom konkursu odbywać się będą w Lożach Regionalnych BCC. W związku z oczekiwaniem naszego partnera może to nastąpić nawet na początku przyszłego roku. Będziemy Państwa na bieżąco informować.
 red. Dziękuję Pani Annie Słopieckiej, sekretarz Loży Radomskiej BCC za przedstawienie informacji na temat konkursu.

Anna Słopiecka:  Na zakończenie naszej rozmowy pozdrawiam serdecznie naszych przedsiębiorców oraz czytelników Obiektywnie.info.pl i zachęcam do wypełnienia ANKIETY  https://uspp.webankieta.pl/dzięki czemu precyzyjniej będziemy mogli ocenić pracę naszych urzędów skarbowych, a tym samym budować platformę dialogu i współpracy.

Poniżej umieściliśmy HARMONOGRAM , REGULAMIN tegorocznego  konkursu.

Link do ANKIETY : https://uspp.webankieta.pl/HARMONOGRAM Konkursu na „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”
Edycja XVIII/2020 r.

Porozumienie w sprawie organizacji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zostało podpisane w 2002 r. Sygnatariuszami porozumienia są Ministerstwo Finansów (MF) i Business Centre Club (BCC). Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą.

Przebieg konkursu 

X /20 Zamieszczenie informacji o przebiegu konkursu w mediach  BCC  a także MF i izb administracji skarbowej. Na stronach internetowych BCC zostanie również zamieszczony niniejszy harmonogram, regulamin oraz link do ankiety konkursowej.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przebiegu XVIII edycji konkursu.
Wysłanie listu Prezesa BCC Marka Goliszewskiego o przebiegu i zasadach XVIII edycji konkursu do wszystkich członków BCC oraz do Lóż Regionalnych BCC. Kanclerze Lóż Regionalnych BCC przekazują materiały do innych, regionalnych organizacji przedsiębiorców. Organizacje te rozprowadzają otrzymane z BCC materiały wśród swoich członków. 
  Wysłanie listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej do izb administracji skarbowej  o XVIII edycji konkursu BCC realizowanego przy współpracy MF. Przekazanie przez dyrektorów izb administracji skarbowej informacji do podległych urzędów skarbowych. 

XI-XII/20 W Lożach Regionalnych BCC odbywają się spotkania podsumowujące przebieg konkursu. Uczestniczą w nich przedstawiciele wszystkich organizacji przedsiębiorców biorących udział w konkursie. Do mediów przekazywana jest informacja o urzędach skarbowych z danego województwa, które uzyskały pozytywną ocenę przedsiębiorców. 

 I/21 Wyróżnione urzędy skarbowe z każdego województwa, otrzymują tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy – 2020”. Wyróżnienia przyznają przedsiębiorcy. Uroczystość odbywa się w BCC i połączona jest z konferencją prasową. Konferencję prasową przygotowuje BCC. Relacja z uroczystości zostanie zamieszczona w mediach  BCC oraz Ministerstwa Finansów i izb administracji skarbowej. 

I /21 Na stronach internetowych BCC i MF zostaną zamieszczone nazwy wszystkich wyróżnionych urzędów skarbowych i nazwiska kierujących nimi naczelników 
– w układzie wojewódzkim. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY

REGULAMIN 2020
 
I. CEL:
1. Podstawowym celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami.
2. Konkurs na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym,   ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:
a. Zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.
b. Tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw.
c. Upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki.
d. Upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
e. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.
3. Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Konkurs "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" wyłania najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

II. ORGANIZATOR:
Business Centre Club - przy współpracy Ministerstwa Finansów.

III. UCZESTNICY:
Urzędy skarbowe z całej Polski.

IV. PRZEBIEG:
1. Konkurs odbywa się raz w roku na podstawie szczegółowego harmonogramu przebiegu konkursu.
2. Konkurs koordynowany jest przez Zarząd BCC, a w poszczególnych Lożach przez Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC.
3. Co roku, do przedsiębiorców (członków Lóż Regionalnych BCC oraz przedstawicieli największych regionalnych organizacji przedsiębiorców) rozesłane są linki do ankiety konkursowej. Link do ankiety jest dostępny na stronie BCC, MF oraz w mediach społecznościowych.
4. Badanie rozpoczyna się z chwilą podania informacji na stronach BCC i MF.
5. Tytuł finalisty w konkursie na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” otrzymują w każdej Loży maksymalnie 3 placówki, które zbiorą najwięcej punktów w ankietach konkursowych.
6. Uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień finalistom konkursu odbywa się w Lożach Regionalnych BCC.

V. ZASADY:
1. Urzędy skarbowe oceniane są na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnianym kwestionariuszu ankiety konkursowej.
2. Maksymalna liczba punktów wynika z zakresu odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety.
3. Ocenie przedsiębiorców podlega jakość obsługi podatnika w urzędzie skarbowym oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników urzędu.
4. Treść ankiety konkursowej ustalana jest przez strony porozumienia.
5. Prawo używania tytułu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” przysługuje przez jeden rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Laureaci konkursu w danym roku mogą ubiegać się o tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” w latach następnych.

VI. LAUREAT KONKURSU:
1. Otrzymuje dyplom podpisany przez Prezesa BCC i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Ma prawo do używania tytułu: „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” z wyszczególnieniem roku, w którym tytuł ten został przyznany.
3. Ma prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w swoich materiałach informacyjnych i wydawnictwach branżowych.
4. Promowany jest w wydawnictwach BCC, na internetowych stronach BCC, Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz w komunikatach wysyłanych przez BCC do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.