22:02 / 17.02.2020

PRZEPIS NA MENEDŻERA - Prezentacja programu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 13 lutego w siedzibie Izby Przemysłowo - Handlowej w Radomiu prezentowany był program rozwojowy dla MŚP dofinansowany z projektu Przepis na Menedżera (w innych województwach Akademia Menadżera) przygotowany przez dwie firmy szkoleniowo - doradcze tj. PG Consulting oraz True Leader. Program kierowany jest do kadry kierowniczej i zarządzającej.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Podczas spotkania rozmawiano o świadomym przywództwie, kształtowaniu kultury dialogu w procesie zarządczym oraz efektywności zespołowej widzianej jako suma indywidualnych talentów i potrzeb rozwojowych każdego członka zespołu. 

W trakcie prezentacji przedstawiono możliwe do wykorzystania podczas warsztatów narzędzia wpierające pogłębianie samoświadomości.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Swoimi doświadczeniami podzielił się z uczestnikami spotkania Wojciech Wereszko,  jeden z trenerów dedykowanych do prowadzenia zajęć w ramach Przepisu na Menedżera.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Fascynujący  człowiek,  były oficer Jednostki Wojskowej GROM i Formoza, przywódca, praktyk w zakresie planowania i motywowania. Dowodził m.in. Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej w ramach Międzynarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw (MIO MIF 2000/2001) oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze dowodzenia i kierowania ludźmi oraz planowania i zarządzania projektami szkoleniowymi. Twórca i właściciel True Leader Wojciech Wereszko. Certyfikowany trener: „FRIS – Style myślenia”, akredytowanym konsultantem metodologii „Facet5”, certyfikowanym praktykiem metody „The Coaching Maps” oraz „Trenerem biznesu” Akademii SET.

źródło: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.