12:05 / 01.05.2022

Wspomnienie śp. Marka Goliszewskiego przez Lożę Radomską BCC.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Śp. Marek Goliszewski zapisał się w naszej pamięci jako człowiek o wielkiej mądrości, wszechstronnej wiedzy, odwadze i szlachetności. Mogliśmy czerpać od niego nie tylko mądrość biznesową, ale też życiową. Z uważnością, uśmiechem i otwartością podchodził do każdego człowieka, z wielką kulturą i nastawieniem na dialog, budował relacje. Poświęcił się misji wspierania rozwoju polskiej przedsiębiorczości, którą realizował z wielką pasją i zaangażowaniem. Nie sposób wyrazić ogromu wdzięczności jaką w sobie nosimy za przywilej współpracy z Markiem Goliszewskim oraz za to co wspólnie udało nam się osiągnąć. Jako przedsiębiorcy Loży Radomskiej BCC będziemy nieustannie o nim pamiętać i czerpać z jego mądrości, bo ,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                   (archiwalne) Wielka Gala Liderów 2017 r

Do zobaczenia Prezesie, Mentorze, Przyjacielu.   

Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej BCC
Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej BCC