10:07 / 11.07.2022

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę


Grupa Rowerowa Zwoleń po raz jedenasty uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę. 

W środę 6  lipca, po mszy świętej o godz. 700 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, z błogosławieństwem  proboszcza ks. Piotra Walkiewicza rowerzyści wyruszyli na pielgrzymi szlak. W czwartek, też po mszy świętej o godz. 700 i z błogosławieństwem, wyruszyli członkowie sekcji sportowej Młodzieżowego Parafialnego Klubu  Sportowego. 
Przed wyjazdem ciepłe słowa do wyjeżdżających skierował z-ca Burmistrza Zwolenia Grzegorz Molendowski.  

Po drodze rowerzyści uczestniczyli w mszach świętych, zatrzymywali się przy kapliczkach, by modląc się powierzać Maryi swoje intencje i tych, którzy prosili o modlitwę. Na trasie odwiedzili Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowej, Sanktuarium Świętej Anny, Sanktuarium Ojca Pio na Górce Przeprośnej, do stóp Najświętszej Mateńki na Jasnej Górze obie zwoleńskie grupy dotarły 8 lipca ok. godziny 17.  Grupę Rowerową Zwoleń prowadził Grzegorz Brzózek, sekcję sportową MPKS Mieczysław Chmielewski. 

O godzinie 21.00  wszyscy uczestniczyli  w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

 W sobotę o godz. 900 odbyło się spotkanie wszystkich Grup z całej Polski w Sanktuarium Świętej Rodziny w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, po wspólnej modlitwie, prowadzonej przez JE bpa Mariana Rojka  Ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego i ks. kan. Jerzego Grochowskiego koordynatora pielgrzymki, indywidualnych świadectwach i fotografii na schodach bazyliki, przejazd   Alejami NMP w kolumnie eskortowanej przez Policję na Jasnogórskie Wały. Grupy powitali Paulini oraz ks Karol Mazur z sekretariatu OPR.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza święta na placu przed Szczytem Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa  Mariana Rojka, który zaznaczył, że przybywając do Maryi „wybieramy najlepszą szkołę życiowej jazdy. W jej centrum jest koło – eucharystyczny Chrystus i nasze życie sakramentalne”.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Do sanktuarium przyjechało na rowerach ponad 1.200 osób z różnych zakątków Polski. 

 

Patronat nad zwoleńską pielgrzymką objęli ks. Piotr Walkiewicz, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu i Arkadiusz Sulima  Burmistrz Zwolenia.