20:04 / 01.04.2020

TERYTORIALSI z pomocą dla Radomskiej Służby Zdrowia.


Ostatnie dni, walka podejmowana z zapobieganiem epidemii korona wirusa, stanowią  dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ogromne  wyzwanie organizacyjne. 

Oprócz zapewnienia jak najlepszej opieki nad pacjentami, zarówno pogotowie jak i szpital starają się zgromadzić jak najwięcej sprzętu i środków ochrony.

Z pomocą dla radomskiej służby zdrowia przyszedł 62 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie żołnierze zaangażowali się w cykliczne przewozy i rozładunek sprzętu i środków ochrony z magazynów z terenu całego kraju.

- Nie wiemy w jakich warunkach przyjdzie nam funkcjonować za kilka czy kilkanaście dni, gromadzimy zatem środki ochrony w tym także środki ochrony osobistej. Chcemy zabezpieczyć Zespoły  Ratownictwa Medycznego w najlepszym stopniu-  mówi Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Piotr Kowalski, - Serdeczne podziękowania przesyłamy dla radomskich „terytorialsów”, dzięki ich  przychylności możliwe było zorganizowanie transportu pojemników na odpady medyczne wysoko zakaźne. dodał Piotr Kowalski.Pojemniki w ekspresowym tempie zostały dostarczone z firmy w Łodzi do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Za podobną pomoc dziękuje również Marek Pacyna Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu - Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie oraz za niezwykle sprawną organizację transportu  pojemników oraz za  zaangażowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nie tylko przywieźli pojemniki do szpitala, ale pomogli także w ich dostarczeniu do naszych magazynów. Serdecznie dziękujemy za pomoc.

- Jesteśmy do dyspozycji radomskich placówek służby zdrowia, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Nie mogłem odmówić pomocy, widząc tak tytaniczna pracę, którą wykonuje personel radomskiego szpitala specjalistycznego i radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. To jest nasz obowiązek. Podczas trwania epidemii, cały czas, non stop, wspieramy lokalną społeczność na bardzo wielu płaszczyznach pomocy – dodaje Dowódca 62 batalionu lekkiej piechoty podpułkownik Łukasz Baranowski.