13:03 / 22.03.2022

Byli specjaliści szkolą instruktorów 6 MBOT.

© 6MBOT
 
Kolejna grupa żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, bierze udział w intensywnym kursie instruktorsko-metodycznym pod okiem byłych komandosów z jednostek Wojsk Specjalnych. 
Od 14 marca przez 5 kolejnych dni żołnierze samodzielnych kompanii logistycznej i dowodzenia oraz 62 batalionu lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej BOT, będą pogłębiać zdobytą już wcześniej wojskową wiedzę, a zarazem poznawać nowe elementy związane z taktyką wojskową. 


© 6MBOT
Całe szkolenie odbywa się w myśl zasady Train the Trainers. Chodzi o szkolenie przyszłych instruktorów WOT, którego celem jest przygotowanie ich do możliwie efektywnej pracy w zakresie przekazywania swojej wiedzy innym, kładąc przy tym nacisk na efektywność i profesjonalizm. 
Założeniem Train the Trainers jest czerpanie wzorców od bardziej doświadczonych, w przypadku WOT – emerytowanych żołnierzy służb specjalnych. Zajęcia bazują na przygotowaniu żołnierzy pod kątem merytorycznym, psychologicznym i interpersonalnym.
 -Kładziemy duży nacisk na profesjonalne szkolenia naszych żołnierzy. Czerpiemy z wiedzy tych, którzy walczyli podczas misji poza granicami naszego kraju, a teraz dzielą się wiedzą z młodszymi kolegami - mówi płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT, dodając: -Te kursy bezpośrednio wpływają na jakość realizowanych zajęć podczas szkoleń rotacyjnych i poligonowych. Tylko dobrze wyszkoleni instruktorzy mogą tworzyć podwaliny dobrze wyszkolonego wojska. 


© 6MBOT
Ostatniego dnia szkolenia odbywa się egzamin, który obejmuje część teoretyczna i praktyczną realizowaną w terenie. Jeżeli żołnierz z wynikiem pozytywnym ukończy wszystkie postawione mu zadania, otrzyma specjalny Certyfikat. Dzięki niemu będzie mógł już samodzielnie prowadzić zajęcia.

 -W ciągu tych pięciu dni mogliśmy nie tylko pogłębić zdobytą do tej pory wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, jak przekazywać ją dalej. Zajęcia były intensywne, jednak dzięki zaangażowaniu prowadzących i ich profesjonalnemu podejściu wszyscy wychodzimy z kursu z zasobem wiedzy niezbędnej do tego, by zostać instruktorami - mówi st. szer. Dawid Misterek – jeden z uczestników kursu.
  
To pierwszy w tym roku kurs szkolący instruktorów w 6 Mazowieckiej Brygadzie OT, organizowany przy wsparciu Mobilnych Zespołów Szkoleniowych.

Weronika CHOCHOŁ  
Sekcja Komunikacji Społecznej/Zespół Prasowy