14:05 / 29.05.2020

ENTERtransfer Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw


Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji kończy właśnie realizację trzyletniego projektu ENTERtransfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” w ramach programu INTERREG Central Europe, finansowanego przez Komisję Europejską (nr CE 1158). 

Celem projektu było zmniejszenie wskaźnika upadłości firm rodzinnych w regionie Europy Środkowej oraz zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych, które mogą wpłynąć na upadłość firm rodzinnych. 

W ramach projektu przeprowadzono szerokie konsultacje z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych w zakresie wiedzy oraz świadomości na temat sukcesji firm rodzinnych. 

Ponadto zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców i przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, które dotyczyły tematyki sukcesji. Szkolenia odbyły się w Radomiu, Płocku i w formie on-line, z powodu sytuacji związanej z COVID-19.Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwa „okrągłe stoły” z ekspertami z zakresu sukcesji w biznesie.Realizacja projektu przyczyniła się do opracowania dwóch innowacyjnych narzędzi możliwych do zastosowania przez przedsiębiorców, którzy szukają sukcesora, ale również przez potencjalnych sukcesorów zdecydowanych do zarządzania firmą.

Pierwszy z rezultatów to platforma kojarzeniowa właścicieli firm z przyszłymi sukcesorami  matchmaking.entertransfer.com  
Platforma umożliwia umieszczenie swojej firmy na arenie międzynarodowej, gdyż dostępna jest ona nie tylko w języku polskim, ale również niemieckim, czeskim, słowackim i chorwackim. Na platformie kojarzeniowej właściciel firmy może znaleźć swojego wymarzonego sukcesora. Również potencjalny sukcesor / menedżer może znaleźć firmę, którą chciałby zarządzać.

Drugie z narzędzi umożliwia samoocenę właściciela przedsiębiorstwa w zakresie poziomu przygotowania do przeprowadzenia procesu sukcesji w przedsiębiorstwie toolbox.entertransfer.com Narzędzie jest dość rozbudowane, więc właściciel firmy na pewno znajdzie wszystkie istotne elementy potrzebne do przeprowadzenia procesu sukcesji w sposób prawidłowy. 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych przekazaniem firmy o zarejestrowanie się na platformie. Być może dzięki niej szybciej i skuteczniej znajdziecie Państwo sukcesora, którego dzisiaj tak potrzebujecie. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: entertransfer.com 
Bezpośrednich informacji o projekcie udziela dr Ludmiła Walaszczyk z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Technologii Eksploatacji:  ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl