21:10 / 01.10.2021

DROGOWSKAZY TURYSTYCZNE stanęły w centrum miasta

©Urząd Miejski

Trzy słupki z 56 tabliczkami kierującymi pieszych do urzędów, placówek kultury, parków i dworców zostały ustawione przy głównych ciągach komunikacyjnych w Radomiu. 

To efekt realizacji kolejnego projektu z Budżetu Obywatelskiego. W przyszłości tego typu oznakowanie może być sukcesywnie rozbudowywane.

Tabliczki Systemu Informacji Miejskiej kierujące pieszych pojawiły się w trzech miejscach: u zbiegu ulic Traugutta i Beliny-Prażmowskiego, na placu Corazziego, w sąsiedztwie parku Kościuszki oraz u zbiegu ulic Żeromskiego i Wałowej.


©Urząd Miejski                         Drogowskazy - Tabliczki

 -To trzy kluczowe miejsca z punktu widzenia ruchu pieszego, w tym turystycznego. Chcemy, aby Radom był przyjazny także dla tych, którzy nasze miasto odwiedzają. Tablice informują między innymi o atrakcjach turystycznych, a także wskazują drogę do obiektów użyteczności publicznej - mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Tabliczki wskazują drogę m.in. do dworców, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Centrum Informacji Turystycznej, oddziału ZUS, Młodzieżowego Domu Kultury, poczty, parków, kina, hali MOSiR, komisariatu policji, Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, katedry Opieki NMP, szpitala, Teatru Powszechnego, Archiwum Państwowego, Biura Rady Miejskiej, kamienicy Deskurów, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Resursy Obywatelskiej, Łaźni, MCSW Elektrownia oraz kościołów - Bernardynów, Świętego Wacława, farnego i garnizonowego.

Projekt zgłoszony przez Karola Klimowicza, zatytułowany „Drogowskazy turystyczne”, został zrealizowany w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Źródło: MZDiK