23:01 / 17.01.2019

CO DALEJ Z TYM PRĄDEM - spotkanie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

© Obiektywnie.info.pl-AdamDziedzic

W środę 16 stycznia 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zatytułowane  „Co dalej z tym prądem? Efektywne przedsiębiorstwo w dobie chaosu na rynku energii”. Była to doskonała okazja do zapoznania się przez przedsiębiorców z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej i gazu jak i wymieniena opinii oraz nabytych doświadczeń. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli firm reprezentujących różne branże.  Organizatorami spotkania była firma Polski Instytut Audytów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.   
                                                            
Spotkanie otworzył Łukasz Białczak - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, który w kilku zdaniach przedstawił prelegentów wydarzenia jak i zasygnalizował podstawowe problemy z jakimi spotykają się radomscy przedsiębiorcy.


© Obiektywnie.info.pl-AdamDziedzic                      Łukasz Białczak-Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej                 

Pierwszy panel wydarzenia poświęcono aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce i krajach UE. Przedstawiciele Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych – Pan Bartosz Chłopicki - Dyrektor Generalny PIAE oraz Pan Tomasz Adamiec szczegółowo omówili genezę podwyżek cen energii elektrycznej na naszym rodzimym rynku.  Poruszyli też bardzo ważny aspekt, mianowicie możliwe konsekwencje Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. dla przedsiębiorców, a także zobrazowali sytuację na rynkach energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Największe zawirowania cenowe nie tylko dotykają nasz kraj, ale też naszych sąsiadów. Największe wahania ceny oprócz Polski odnotowały także Węgry. Wiele krajów europejskich nadal nie zrealizowało wytycznych UE o zachowaniu odpowiednich proporcji Odnawialnych Źródeł Energii tzw. OZE.


© Obiektywnie.info.pl-AdamDziedzic           Uczestnicy spotkania "Efektowne przedsiębiorstwo w dobie chaosu na rynku energii"

W drugiej części spotkania swoje wystąpienia miał Pan Armand Naporowski - certyfikowany audytor energetyczny, który przybliżył temat skutecznych metod optymalizacji kosztów energii. Zgromadzeni na spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się jak prawidłowo powinien wyglądać audyt energetyczny, na co zwrócić uwagę przy wyborze właściwego audytora i jakie audyty firmy powinny wykonywać, aby szukać optymalnych rozwiązań. Podczas wystąpienia uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi przykładami efektywnych energetycznych realizacji, których wykonawcą była Spółka PIAE.
Podsumowaniem spotkania była sesja pytań, a także wystąpienia uczestników, którzy chętnie dzielili się swoimi wnioskami oraz doświadczeniami. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkania o podobnej tematyce. Dla wielu przedsiębiorców rok 2018 było bardzo dużym zaskoczeniem jeśli chodzi o nabycie energii elektrycznej. Dzisiaj trudno zaprognozować jakiekolwiek trendy na najbliższy okres, ale warto stale poszukiwać rozwiązań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej lub budować rozwiązania dające dodatkowe źródła energii.


© Obiektywnie.info.pl-AdamDziedzic                       Tomasz Adamiec,  Armand Naporowski,  Bartosz Chłopicki

Źródło: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.