09:02 / 15.02.2019

C – EYE II Pro w Przystani - czyli komunikacja za pomocą ruchu gałki ocznej.

© Stowarzyszenie Budujemy Przystań

W Stowarzyszeniu Budujemy Przystań w Radomiu uczniowie niemówiący mogą komunikować się  na wiele sposobów.

 Za pomocą mowy tradycyjnej werbalnej i tej najbardziej tu popularnej niewerbalnej, fachowo mówiąc  alternatywnej.

Czym jest ta mowa? To system gestów oraz różnego rodzaju znaków zapisanych na papierze oraz w komputerze.

Wszystko to nasi uczniowie mogą obsługiwać za pomocą ust, rąk, nóg oraz głowy. 

Co jednak jeśli te narządy z różnych względów u człowieka nie działają? 

Wtedy pozostaje jeszcze wzrok. Uczniowie szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań będą mogli komunikować się za pomocą ruchu gałki ocznej.

© Stowarzyszenie Budujemy Przystań

W poniedziałek 11 lutego o godzinie 14.00 jako pierwsze w Radomiu i jego okolicach Stowarzyszenie Budujemy Przystań rozpoczęło  terapię z pomocą urządzenia C - Eye® II Pro wykorzystującego ruch gałki ocznej.
- Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych. System C- Eye® II Pro wyznacza i wyświetla punkt, na który ma patrzeć pacjent. Przytrzymanie przez niego wzroku np. na obrazku, powoduje jego zaznaczenie, dzięki czemu pacjent może odpowiadać na zadawane pytania, wyrażać swoje potrzeby oraz prośby, a także rozwiązywać różne zadania i ćwiczenia stymulujące pamięć, percepcję, utrzymywanie uwagi i inne aktywności umysłowe. 

Uczniowie zyskali nowoczesne narzędzie do zbadania, a następnie stymulowania wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych i komunikacyjnych. Wydarzenie to zostanie zainaugurowane szkoleniem kadry przeprowadzonym przez producenta sprzętu.

Stowarzyszenie Budujemy Przystań
na terenie Radomia oraz regionu radomskiego jest liderem specjalizującym się w komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Prowadzi Zespół Szkól Specjalnych, gdzie każdy uczeń traktowany jest jako odrębna, indywidualna i wyjątkowa osoba. Każdy uczeń w tej placówce ma opracowany przez zespół i maksymalnie dostosowany do swoich potrzeb i możliwości specjalistów program edukacji oraz terapii.