14:02 / 04.02.2020

Budynek radomskiego MEDYKA przeszedł gruntowny remont.

©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

"Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"

Po gruntownym remoncie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy placu Stare Miasto 10 w miniony piątek 31 stycznia celebrowano poczwórną uroczystość:
- Sfinansowanie modernizacji budynku przy placu Stare Miasto
- koniec roku szkolnego dla klas: technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna oraz kwalifikacyjnym kursów zawodowych: technika usług kosmetycznych i opiekuna medycznego.
- rozpoczęcie roku szkolnego dla higienistki stomatologicznej i technika sterylizacji medycznej (to nowość w radomskim Medyku).
- spotkanie noworoczne.


©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  ZBIOROWE ZDJĘCIE

- Z tego miejsca chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia, tego co najlepsze, by każdemu wiodło się według jego woli, a rok 2020 był pełen zdrowia i życzliwości życzenia podczas wydarzenia złożyła Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.


©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  AGNIESZKA STOLARCZYK, DYREKTOR CKZiU w RADOMIU 

Podczas przemówienia Pani dyrektor powiedziała -Nie byłoby tego wydarzenia bez wsparcia pana Marszałka Adama Struzika  i bez Was Szanowni Państwo skierowała te słowa do gości przybyłych na uroczystość.

Historia obiektu.
W październiku 2015 roku MEDYK wszedł w posiadanie budynku na Starym Mieście. Była pani dyrektor Lidia Pietrzyk z wielką starannością przejmowała budynek Kolegium Języków Obcych. Poprzednicy zbudowali solidne fundamenty. Bez nich modernizacja nie byłaby możliwa.
Przy wsparciu i pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego i Radnych Sejmiku i współpracowników Medyka angażujących się w rozwój szkoły.

-Początki były trudne mówi Agnieszka Stolarczyk, -budynek wymagał modernizacji. Przeprowadziliśmy ją w 2 etapach.

-Przygotowania projektowe rozpoczęły się w 2017 roku wspomina pani dyrektor, a już we wrześniu 2018 roku rozpoczął się pierwszy etap.


©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  KRONIKA

Pierwszy etap obejmował kompleksową modernizację kotłowni, instalacji elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i przeciwpożarowej. Zamontowano klimatyzację, ocieplono dach, odnowiono sale dydaktyczne i pomieszczenia administracyjne. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji pierwszego etapu to ponad 3 miliony złotych.


©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  NOWOCZESNE SALE DYDAKTYCZNE.

Drugi etap rozpoczął się w lipcu 2019 roku. Dotyczył zagospodarowania terenu wokół budynku i robót towarzyszących. Położono kostkę brukową, uregulowano zieleń, zamontowano nowe ogrodzenie i bramę wjazdową. Zainstalowano monitoring przeciwpożarowy, system oddymiania i system antynapadowy. Dokonano remont bazy noclegowej. Zainstalowano windę, platformę schodową i schodołaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych.

Cały koszt modernizacji to około 6 milionów złotych.

Radomski MEDYK stał się konkurencyjny na rynku radomskim. Wyróżnia go baza dydaktyczna, świetnie wyszkolona kadra nauczycielska, doskonale wyposażone pracownie.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw i nagród absolwentom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.


©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

Na zakończenie wydarzenia a przed zwiedzaniem budynku w części artystycznej wystąpiła Joanna Barańska.©Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  JOANNA BARAŃSKA

Adam Dziedzic