14:08 / 24.08.2018

Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic
W dniach 21 - 22 sierpnia 2018r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna na temat "Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach" w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko. Zorganizowana przez Radomską Radę FSNT NOT przy współudziale Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Na konferencję zjechali przedstawiciele nauki, wojska z całej Polski

W dniu 21 sierpnia po przyjeździe i zarejestrowaniu uczestników konferencji przy ognisku odbyła się kolacja regionalna.
W dniu 22 sierpnia 2018 otwierający konferencję Waldemar Fabirkiewicz - Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT przywitał przybyłych gości, przedstawił Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz zapoznał z programem Konferencji.


© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Tematyka konferencji: "Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach"

Organizatorem była Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Radomiu.

Współorganizatorzy:
Polska Agencja Kosmiczna, Intytut Kolejnictwa, Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, SGH, Główny Urząd Miar, PWSZ w Chełmie, WAT, Wojkowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Politechnika Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Transportu.

SESJA PLENARNA

Sesji plenarnej przewodniczył: prof. dr hab. inż Janusz Dyduch - Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu i płk dr inż. Ryszard Piwowarczyk - z Wojskowej AkademiiTechnicznej.

TEMATYKA 
 
-„Zmiany jakościowe w Polskim Lotnictwie Wojskowym” przedstawił gen. bryg. pil. dr inż. Mirosław Jemielniak -  Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 -„Polskie Lotnictwo na przestrzeni 100 lat” to temat który objaśniał gen. broni pil. w st. spocz. Lech Majewski.
- Ciekawy temat interesujący mieszkańców Radomia pt. „Centralny Port Komunikacyjny dla RP - rola Radomia jako portu komplementarnego” przedstawił Marcel Klinowski - Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.
(przygotowywany jest dodatkowy artykuł na ten temat)  przyp. redakcji.
-„Komputery zastosowań specjalnych” przedstawił Witold Markiewicz - Prezes Zarządu NTT Technology sp. z o.o
-„Modelowanie matematyczne bezpieczeństwa lądowania samolotu w cywilnych portach lotniczych” omówił prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz dr inż. Rafał Kowalik z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. 
- „PKBWL - Dyslokacja, zadania oraz charakterystyka zdarzeń lotniczych za 2017 r.” zaprezentował płk  dypl. rez. pil. mgr inż. Andrzej Pussak z Państwowej  Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
 -„Bezpieczeństwo lotów jako dogmat w locie i działaniach eksploatacyjnych” zaprezentowali gen 
bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, dr hab. inż. Sławomir Michalak z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz dr inż. Kamila Kustroń z  Politechniki Warszawskiej.
-„Nasz udział w 100 latach Lotnictwa Polskiego” omówił dr inż. Paweł Stężycki -  Dyrektor Instytutu Lotnictwa.
 -„Transport kolejowy w obsłudze lotnisk”, tematem zajął się dr inż. Andrzej Żurkowski -  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 -„Założenia i cele Polskiej Grupy Lotniczej w świetle strategii rozwoju polskiego sektora lotniczego” przedstawił Jakub Kluziński - Dyrektor Zarządzający Polskiej Grupy Lotniczej.
 -„100 lat Polskiego Lotnictwa 1918 - 2018 wkład Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w rozwój innowacyjnych metod konstrukcji i eksploatacji wojskowych statków powietrznych” przedstawili: płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji podzielili się na dwie sesje w zależności od zainteresowania tematyka:

W pierwszej sesji której przewodniczył: gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Robert Krupa - Polska Agencja Kosmiczna.

Zaprezentowano i omawiano 14 tematów związanych z bezpieczeństwem między innymi omawiano: zdarzenia lotnicze, o naturalnych nośności nawierzchni lotniskowych, o diagnostyce układów łożyskowania silników lotniczych, o systemach wsparcia systemów łączności, zarządzaniu ryzykiem w lotnictwie, o zmianach klimatu i kolizjach z ptakami, o systemie nahełmowego sterowania uzbrojeniem lotniczym, o rozwoju sektora kosmicznego dla bezpieczeństwa państwa, nowoczesnych technologiach zapewniających niezawodności napędów lotniczych.
Prelegentami tych tematów byli: mgr inż.  Anita Linka z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Paweł Głowacki, dr inż. Leszek Loroch z Instytutu Lotnictwa, ppłk dr inż Mariusz Wesołowski, dr inż. Marek Zboiński, gen bryg. rez. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, dr hab. inż. Mariusz Zieja, dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, mgr inż. Anna Krupińska,  mgr inż. Krzysztof Łęczycki reprezentujący Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, dr Michał Skakuj - Ekoaviation, ppłk mgr inż. Paweł Chodosiewicz - Polska Agencja Kosmiczna, Dariusz Molenda - Galactic sp. z o. o., mgr Rafał Siankowski z Portu Lotniczego Radom S.A. - Aeroklub  Radomski.

W drugiej sesji, której  przewodniczył: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - JM Rektor UTH w Radomiu i  prof. ndzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk - Politechnika Warszawska. 

Podjęto omówienie 14 tematów związanych między innymi: członkowstwa w NATO i UE, o tramwajach obsługujących lotniska, o rozwoju lotnisk lokalnych, o bezpieczeństwie dostaw w Cargo lotniczym, o nowych technologiach zwiększających bezpieczeństwo w lotnictwie ogólnym, o monitorowaniu zdarzeń FDM4GA, o programie powszechnej edukacji w ramach LAPL, współpacy Urzędu miasta i Aeroklubu w Lublinie oraz o doskonaleniu  zawodowym personelu lotniczego w Radomiu. 

Referaty wygłosili: płk dr inż. Ryszard Piwowarczyk z Wojskowej Akademii Technicznej, mgr inż. Agata Pomykała z Instytutu Kolejnictwa, Tomasz Lewandowski - Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosław Kozuba z Politechniki Śląskiej, prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Czarnocki i dr inż. Michał Kozłowski z Politechniki Warszawskiej, dr Paweł Zagrajek ze Szkoły Główno Handlowej, dr inż. Marta Galant z Politechniki Poznańskiej, prof. ndzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, inż. Ryszard Kędzia z Polskiego  Stowarzyszenia Motoszybowcowego im. Antoniego Kocjana, dr inż. Wiesław Wróblewski z Politechniki Wrocławskiej oraz mgr inż. Arkadiusz Hernik z Zespółu Szkół Samochodowych w Radomiu.

Nie sposób szczegółowo opisać poszczególnych poruszanych tematów podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej na temat "Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach" na łamach naszego portalu, dlatego zapraszamy zainteresowanych szczegółami  zwrócenia się do organizatorów konferencji Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu.

 Po obiedzie nastąpił wyjazd uczestników.

Adam Dziedzic